arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Europastudier och Öst- och Centraleuropakunskap, 50%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inom anställningen består av forskning, undervisning och handledning på både kandidat- och masternivå inom ämnena Europastudier samt Öst- och Centraleuropakunskap.

Undervisningen kan inkludera kurser i projektledning och den nya lektorn förväntas att utveckla sin kompetens inom detta område om hen inte besitter sådan vid anställningens början. Lektorn kommer också att arbeta med utveckling av de berörda programutbildningarna (särskilt det svensk-danska masterprogrammet) samt vid behov med administrativa uppdrag. Därför fäster vi en stor vikt vid den nya lektorns samarbetsförmåga och organisatoriska skicklighet.

Krav för behörighet

- Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visad pedagogisk skicklighet.
- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
- Förmåga att kunna undervisa på svenska (alternativt danska eller norska) och engelska från anställningens första dag.
- Dokumenterad erfarenhet av såväl forskning som undervisning i Europastudier med relevans för Öst- och Centraleuropakunskap, eller i Öst- och Centraleuropakunskap med relevans för Europastudier.

Bedömningsgrunder

- Graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
- God nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande i fallande ordning


- Avlagd doktorsexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap.
- Mycket god förmåga att i sin forskning tillämpa kulturvetenskapliga metoder och teorier.
- Dokumenterad mycket god förmåga att undervisa på mång- och tvärdisciplinära kurser och program.
- Dokumenterad mycket god förmåga av att av att handleda studenter på kandidat- och masternivå.
- Dokumenterad erfarenhet av utbildningsutveckling och utbildningsadministration inom högskolan.
- Dokumenterad mycket god samarbetsförmåga.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstexten och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50%. Tillträde: 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning