arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Etologi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-01-15.

Zoologiska institutionen har en lång tradition av forskning, med allt från små insekter till stora däggdjur som studieobjekt. Institutionen har fem avdelningar: zoologisk ekologi, etologi, populationsgenetik, funktionell zoomorfologi samt zoologisk systematik och evolutionsforskning. Ungefär 100 personer, varav ett 40-tal doktorander, är verksamma vid institutionen. Institutionen har nyligen investerat i toppmoderna fisk- och insektslaboratorier och håller en forskningsstation (Tovetorp) söder om Stockholm med utmärkta faciliteter för olika fält- och laboratorieexperiment på däggdjur, fåglar och insekter. Den utlysta anställningen är knuten till avdelningen för etologi där det bedrivs forskning inom  djurs beteenden, inklusive sexuellt urval, kognition och evolution av hjärnan. Det finns tillgång till avancerad teknik för hjärnavbildning. Utmärkta resurser för genomik och bioinformatik  tillhandahålls av affilierade ”core facilities”.

Ämne/ämnesbeskrivning
Etologi är studiet av djurs beteenden baserat på analys av deras utveckling, underliggande mekanismer, funktioner eller fylogenetiska mönster

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män.

Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se

Undervisning på kandidatnivå sker på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Bengt Karlsson, tfn 08-16 40 39, bengt.karlsson@su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.