arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i etnologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö
Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett nittiotal anställda och ca 1700 studenter årligen.

Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Placering och ämnesinriktning

Anställningen är placerad vid avdelningen för etnologi, som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundnivå i etnologi med kulturanalytisk inriktning, utbildning på avancerad nivå inom det internationella mastersprogrammet i tillämpad kulturanalys, samt kortare engelskspråkiga kurser. Avdelningen erbjuder även forskarutbildning i etnologi. Etnologisk forskning syftar till att förstå och förklara historiska och samtida samhälleliga skeenden ur ett kulturellt perspektiv. Vardagslivets praktiker, kulturmöten, maktordningar och normer står i fokus. Den pågående forskningen vid avdelningen kan, förutom kulturteoretisk och etnografisk metodutveckling, sammanfattas under tre teman: Kultur, kropp och hälsa; Kulturarv och historiebruk samt Kulturell identitet. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning inom avdelningens grundutbildning i etnologi och på mastersprogrammet i tillämpad kulturanalys. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen vid institutionen. Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även kursansvar, kursutveckling och kursadministration samt uppsatshandledning. Även handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. I anställningen ingår också viss forskningstid, som innehavaren av anställningen förväntas använda till egen forskning och publikationsverksamhet för att på så sätt bidra till ämnets utveckling. Den sökande bör se positivt på att ta på sig uppdrag som till exempel avdelningsansvarig. Vidare förväntas den anställda aktivt delta i institutionens och avdelningens gemensamma verksamheter samt engagera sig i etnologi som undervisnings- och forskningsämne.

Bedömningsgrunder

- graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
- god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet

Särskilt meriterande för anställningen är i fallande ordning:

- dokumenterad erfarenhet av undervisning i etnologi eller undervisning som behandlat frågeställningar relevanta för etnologi
- doktorsexamen i etnologi eller annat relevant forskarutbildningsämne samt dokumenterad forskning om frågeställningar relevanta för etnologi
- dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens
- dokumenterad erfarenhet av handledning av kandidat- och masteruppsatser
- dokumenterad god förmåga till samarbete i utbildning och forskning

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/ Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett nittiotal anställda och ca 1700 studenter årligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning