arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i etnologi (2 tidsbegränsade anställningar)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  1 april

Om jobbet

vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-04-01.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) har ca 80 medarbetare. På institutionen bedrivs forskning och utbildning i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Ämne/ämnesbeskrivning
Etnologimiljön vid Stockholms universitet är landets största med ca 25 anställda, varav för närvarande sex doktorander. Enheten ingår i ett nationellt forskarutbildningssamarbete tillsammans med fem andra etnologiavdelningar i landet. Museer och kulturarv respektive mångfald och globalisering är två framträdande teman i etnologimiljöns utbildning och forskning. För närmare information om miljön och medarbetarna, se www.erg.su.se/etnologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar och kursutveckling på grund- och avancerad nivå i etnologi, inklusive kurser inom området mångfald, migration och globalisering (bland annat kurserna Sweden – Society and Everyday Life (grundnivå) och Transnationell Practices (avancerad nivå). Kursansvar och undervisning på Kandidatprogram i mångfaldsstudier kan ingå. Grupphandledning, studiebesök samt individuell handledning kan ingå. Undervisning och handledning inom utbildningsprogram som har andra värdinstitutioner än ERG kan ingå. I anställningen ingår forskning/utvecklingsarbete/egen kompetensutveckling i en omfattning av 30 % av arbetstiden.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i etnologi. Sökanden ska också ha dokumenterad god förmåga att samarbeta, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom etnologi. Den vetenskapliga skickligheten bedöms inom ramen för kompetensområdet för anställningen i första hand. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid genomförande och utvärdering av undervisning inom de moment som anställningen avser.

Meriterande är att ha visat administrativ skicklighet genom kursutveckling av och kursansvar för de moment som anställningen avser.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Institutionen kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Undervisning på grundnivå kan ske på svenska och engelska, varför den som anställs förväntas behärska svenska och engelska vid anställningstillfället.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen är 1-2 vikariat på 50–100 % i ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig i etnologi, bitr. lektor Sarah Holst Kjaer, tfn 072-148 94 34, sarah.holst.kjaer@etnologi.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Balbir Dhu, tfn 08-12 07 66 58, balbir.dhuper@erg.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på svenska, norska eller danska.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat