arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i etnicitet och migration

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  6 september

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar  minst en anställning som universitetslektor i etnicitet och migration med inriktning mot samhälls- och kulturanalys med placering vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (från 2020 i den nya Institutionen för Kultur och Samhälle)

Tillsättningsprogram

Inom avdelningen och institutet REMESO (Research on Migration, Ethnicity and Society), vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, (från 2020 i den nya Institutionen för Kultur och Samhälle) bedrivs utbildning och forskning. Utbildningen bedrivs huvudsakligen i relation till samhälls- och kulturfrågor, samt till frågor kring globalisering, migration, etnicitet och arbetslivets omvandling. Utbildningsverksamheten domineras av kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys samt det internationella mastersprogrammet Ethnic and Migration Studies. Forskning och forskarutbildning bedrivs huvudsakligen inom migration, etnicitet och samhälle, med en mängd skilda inriktningar. Institutionen har sitt säte i Norrköping.

I anställningen som universitetslektor ingår att bedriva forskning och undervisning samt administrativa ledningsuppdrag. Den aktuella anställningen baseras på undervisning inom kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys och det internationella mastersprogrammet Ethnic and Migration Studies. Dessutom kan undervisningsuppdrag på grund- och avancerad nivå inom ISV, från 2020 i den nya Institutionen för Kultur och Samhälle, och andra institutioner vid Linköpings universitet ingå. Forskning möjliggörs genom att framgångsrikt delta i projekt- och programansökningar till forskningsfinansiärer. Då REMESO strävar efter att lärare är aktiva inom såväl utbildning som forskning är båda erfarenheter centrala vid rekrytering.

Forskning inom anställningen skall inriktas mot frågor om globalisering, migration, etnicitet, integration och arbetslivsfrågor. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom ett eller flera av dessa forskningsfält är ett krav för anställningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten är kvantitativa mått på de sökandes produktion och spridning av betydelse, men större avseende fästs vid överväganden av forskningens kvalitet, alltså vid analytiskt och tolkningsmässigt djup, originalitet, teoretisk skärpa, begreppsutveckling, samt förmåga att formulera kritiska och fruktbara forskningsfrågor.

Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att anlägga ett kritiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt till samhällsvetenskaplig och/eller humanistisk forskning.

Undervisning inom anställningen omfattar samhälls- och kulturteori, etnicitets-, integrations-, migrations- och arbetslivsfrågor samt samhälls- och kulturvetenskaplig metod. 

Krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet i att anlägga ett kritiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt till samhällsvetenskaplig och/eller humanistisk utbildning. 

Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ett eller flera av områdena samhälls- och kulturteori, etnicitets-, integrations-, migrations- och arbetslivsfrågor samt samhälls- och kulturvetenskaplig metod.
 
Särskilt meriterande för anställningen är, slutligen, dokumenterad skicklighet i att koppla bred samhälls- och kulturvetenskaplig utbildning till forskning inom fältet migration och etnicitet.
 
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.
 
Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer och professorer inom REMESO är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11107&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.