arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

vid Engelska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-09-30.

Arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen av undervisning i allmän engelsk språkvetenskap, särskilt i syntax och andra allmänlingvistiska områden, och handledning, på grund- och avancerad nivå, inklusive lärarprogrammet. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens forskning samt initiera, organisera och leda forskningsprojekt. Vidare skall dennas verksamhet riktas mot internationella vetenskapliga publikationer, liksom mot att söka forskningsmedel för att främja institutionens internationella profilering. I arbetsuppgifterna ingår även administration och den sökande förväntas vid behov kunna åta sig administrativa uppdrag.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i engelsk språkvetenskap är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom området, samt har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid  vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet allmän engelsk språkvetenskap. Dokumenterad skicklighet inom syntax är särskilt meriterande. Dessutom beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning. Den sökande skall ha mycket bra och dokumenterad förmåga att samarbeta med kollegor samt den lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor professor Magnus Ullén, tfn 08-16 36 11, magnus.ullen@english.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat