arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Engelska med språkvetenskaplig inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning.

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid ämnet Engelska, avdelningen för Språk, kultur och interaktion, Institutionen för kultur och samhälle. Inom ämnet bedrivs undervisning i Engelska inom ett flertal lärarprogram (från förskoleklass till gymnasium) och fristående kurser i Engelska samt inom kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier (SLM). Dessutom ansvarar ämnet Engelska för universitetets Academic English Support/Engelska språkverkstäder, dit alla studenter kan vända sig för hjälp med akademiskt skrivande och muntlig framställning på engelska. Anställningen innebär framförallt undervisning men även handledningsuppdrag inom såväl program som fristående kurser och Academic English Support.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom engelsk språkvetenskap är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet med inriktning mot engelsk språkdidaktik är särskilt meriterande för anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom engelsk språkvetenskap är ett krav för anställningen, liksom dokumenterad pedagogisk skicklighet gällande handledning och examination av självständiga arbeten. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom engelsk språkdidaktik är särskilt meriterande för anställningen. Egen svensk lärarexamen är meriterande för anställningen, liksom erfarenhet att ha varit verksam som lärare i svensk skola.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på framförallt på engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska är meriterande för anställningen.

Visstidsanställning på heltid under perioden 2020-07-01—2021-06-30.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på engelska. 

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14098&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat