arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

vid Engelska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-12-08.

Engelska institutionen vid Stockholms Universitet har en internationell prägel med framträdande forskare inom en rad områden. Institutionen är en del av den humanistiska fakulteten och erbjuder undervisning på grund- och avancerad nivå, samt inom forskarutbildningen. Institutionens litteraturvetenskapliga forskare arbetar inom områden som brittisk och amerikansk 1800-talslitteratur, modernism, postkolonial litteratur, världslitteratur, litteratursociologi, miljöhumaniora, samt narratologi. För utförligare information, se institutionens hemsida: www.english.su.se.

Ämne/ämnesbeskrivning
Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.

Arbetsuppgifter

Arbetet består huvudsakligen av studierektorsansvar för Engelska institutionens kurser inom lärarutbildningen, samt av undervisning i engelskspråkig litteratur, litteraturvetenskapliga kurser samt språkfärdighet och handledning, på grund- och avancerad nivå. Den sökande ska också engagera sig i institutionens forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Erfarenhet av att leda, administrera och utveckla akademisk utbildning samt kursutveckling är ett krav. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Arbetets natur är av ett sådant slag att svenskspråkighet är en förutsättning.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid administrativ, vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den administrativa förmågan bör främst vara visad genom dokumenterad erfarenhet av att leda, administrera och utveckla akademisk utbildning. Även förmåga att samverka med det omgivande samhället tillmäts vikt. Dokumenterad erfarenhet av relevanta studieadministrativa system är meriterande. Den sökande skall ha mycket bra och dokumenterad förmåga att samarbeta med kollegor samt den lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Magnus Ullén, tfn 08-16 36 11, magnus.ullen@english.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 3, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!