arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i engelska med inriktning mot litteraturvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i engelska med inriktning mot engelsk litteraturvetenskap 

Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad vid ämnet Engelska, avdelningen för Språk, kultur och interaktion, Institutionen för kultur och samhälle. Inom ämnet bedrivs undervisning i engelska inom ett flertal lärarprogram (från förskoleklass till gymnasium), professionsspråkskurser och fristående kurser i engelska samt inom kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier (SLM). Dessutom ansvarar ämnet Engelska för universitetets Academic English Support/Engelska språkverkstäder, dit alla studenter kan vända sig för hjälp med akademiskt skrivande och muntlig framställning på engelska. Anställningen innebär framförallt undervisning, men även handledningsuppdrag inom såväl program som fristående kurser och Academic English Support.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom engelsk litteraturvetenskap är ett krav.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet gällande handledning och examination av självständiga arbeten är ett krav, handledning och examination inom litteraturvetenskap eller litteraturdidaktik är meriterande.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom litteraturdidaktik är särskilt meriterande.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning i svensk eller nordisk skola och/eller dokumenterad pedagogisk skicklighet förvärvad vid svenskt universitet/högskola är meriterande.
 • Svensk lärarexamen är meriterande.
 Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom engelsk litteraturvetenskap är ett krav.
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet med inriktning mot engelsk litteraturdidaktik är särskilt meriterande för anställningen.
 Dessutom uppvisar du god samarbetsförmåga och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker huvudsakligen på engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska. Eftersom flera av engelskämnets kurser fokuserar på kontrastiva skillnader mellan svenska och engelska, är det en merit om den sökande har en dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning (vikariat) ca 12 månader, heltid, med start i januari 2023.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

 Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på engelska. 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20442&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat