arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning (vikariat)

 • Ort

  Falun

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  24 februari

Om jobbet

Akademin Humaniora och medier söker en universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning. Engelskämnet har ett stort åtagande inom lärarutbildningen, som är den klart största yrkesutbildningen vid Högskolan Dalarna med över 1000 helårsstudenter som läser till lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola. Högskolan Dalarnas lärarutbildning kännetecknas av hög ämneskompetens, flexibelt lärande och nära samarbete med våra partnerskolor, vilket även inbegriper fortbildning av verksamma lärare. Då samtliga lärarstudenter mot grundskolans år 1-6 och ett stort antal mot 7-9 och gymnasieskolan nu läser engelska behöver vi förstärka vår kompetens inom det ämnesdidaktiska området.

Anställningen är ett vikariat fram t o m 2019-06-30, upp till 100 % utifrån verksamhetens behov. Tillträde så snart som möjligt. Både tjänstgöringsgrad och startdatum diskuteras individuellt med respektive kandidat. Placeringsort för anställningen är Falun och arbetet består av en blandning av campus- och nätbaserat arbete. Detta bestäms också i dialog med kandidaten och kollegor.

Arbetsuppgifter


1) undervisning på grund- och avancerad nivå i engelska inom områdena språkfärdighet och språkdidaktik, och

2) handledning och examination av examensarbete i ämnet engelska samt i lärarutbildningen med inriktning engelska.

I anställningen ingår undervisning och handledning på såväl grund- som avancerad nivå inom i huvudsak lärarutbildningens engelskkurser och den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vidare innebär anställningen deltagande i ledningen och den strategiska utvecklingen av den språkdidaktiska miljön i form av högre seminarier, kurs- och kompetensutveckling. Anställningen innebär också ett nära samarbete med ledningen för lärarutbildningen. Administrativa arbetsuppgifter ingår också.

Kvalifikationer


Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom språkundervisning (litteratur, kultur, språkdidaktik och/eller språkfärdighet) och handledning i olika sammanhang är ett krav för anställningen.

Övriga kvalifikationer


Meriterande för anställningen:
 • Dokumenterad erfarenhet av att undervisa och handleda examensarbeten inom lärarutbildning
 • Förmåga att undervisa på både svenska och engelska
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning

Särskilt meriterande:

 • Lärarexamen i kombination med ett ämnesdidaktiskt forskningsperspektiv
 • Bred språkvetenskaplig kompetens
 • Goda kunskaper om lärande och undervisning i engelska inom grundskolans tidigare år är särskilt meriterande.
Eftersom den övervägande delen av undervisningen sker inom lärarutbildningen är erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning och skolan också meriterande.

Du ska ha god samarbetsförmåga samt initiativrikedom och vara ansvarstagande då stora delar av arbetet sker i arbetslag och i kontakt med det omgivande samhället. Vi lägger stor vikt vid de personliga kompetenserna.

Bedömningsgrunder


Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. För vidare läsning om bedömningsgrunder hänvisar vi till Anställningsordningen.

Övrigt


Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Ansökningshandlingar


Ansökan ska innehålla

- CV


- personligt brev

- intyg, betyg och examensbevis

- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet

- uppgift om referens

- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från

Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter . Vid frågor gällande detta vänligen kontakta kno@du.se.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2019-02-24.

Eftersom vi intervjuar löpande ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser.

Kontaktpersoner

Peter Lindner, Avdelningschef

+46 (0)23-77 8463

pln@du.se


Katarina Lindahl, Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska

kla@du.se