arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i energimaterialens fysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är den näst största institutionen vid Uppsala universitet med mer än 360 anställda och 10 olika avdelningar inklusive avdelningen för röntgenfysik.

Avdelningen för röntgenfysik inkluderar programmet Energimaterialens fysik (Condensed Matter Physics of Energy Materials) och bedriver forskning för att utveckla förståelse för elektroniska egenskaper på atomnivå i nya funktionella material för applikationer inom energi- och miljövetenskap.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskning inom området kondenserad materia vid institutionen är både experimentell och teoretisk och inkluderar forskning om funktionella material, energimaterial, magnetism och lågdimensionella material. Den moderna kondenserade materiens fysik tillämpat på förnybara energimaterial och relaterad teknik blir alltmer tvärvetenskaplig med kopplingar till kemi och teknik. Nyttjandet av röntgenbaserade spektroskopiska metoder, specifikt med synkrotronljusstrålning, blir allt viktigare inom dessa områden.

Vi söker en kandidat som har experimentell expertis inom den kondenserade materiens fysik hos förnybara energimaterial med specialisering inom röntgenbaserade spektroskopiska metoder, och som kompletterar vår befintliga expertis inom området. Dessutom bör den framgångsrika kandidaten ha erfarenhet av att kombinera röntgenbaserad spektroskopiforskning och metodutveckling med andra experimentella tekniker och/eller materialdesign, till exempel elektrokemi eller tunnfilmsdeposition. Av särskild betydelse är grundläggande och/eller tillämpad forskning om solceller, litiumjonbatterier, energieffektiv elektronik och/eller effektiv elektrisk överföring, där det senare inkluderar supraledning.

Innehavaren av den utlysta positionen förväntas utveckla ett lokalt experimentellt laboratorium med tidsupplöst spektroskopi och/eller hårdröntgenbaserad elektronspektroskopi, samt spektroskopiska aktiviteter vid synkrotronljusanläggningar, särskilt MAX IV och inom Uppsala Berlin joint Laboratory vid BESSY II. Sökandens verksamhet förväntas koppla samman grundforskning och tillämpad forskning. Sökanden förväntas också vara aktiv i att söka extern finansiering och bör ha en dokumenterad förmåga att erhålla sådan.

Arbetsuppgifter: 

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Specifikt undervisning i de nya masterprogrammen vid fakulteten inom områdena kvantmaterial och kvantteknologi och/eller förnybara energimaterial och tillhörande teknologi.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Anställningen kan komma att innefatta en ledande och administrativ roll inom forskningsprogrammet avseende hårdröntgenbaserad spektroskopi samt utveckling av möjligheter med spektroskopi vid MAX IV och Uppsala Berlin joint Laboratory vid BESSY inom den kondenserade materiens fysik hos energimaterial.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom fysik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/document/?contentId=92570

https://regler.uu.se/document/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_1-k_instructions-applications.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Håkan Rensmo, 0701679145, mailto:hakan.rensmo@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2021, UFV-PA 2021/2020.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning