arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i elektroteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i dag ca 100 medarbetare.

Institutionens huvuduppgifter är grundutbildning, forskning och forskarutbildning och samverkan med det omgivande samhället. Forskningen bedrivs i huvudsak inom två miljöer, energiteknik och elektro- systemteknik. Totalt ansvarar institutionen för ca 630 helårsstudenter inom grundutbildning i byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik, interaktion och design samt robotik. Vi söker nu en universitetslektor inom området energiteknik som har forsknings- och undervisningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2020-06-01.

Arbetsuppgifter inom anställningen

Den sökande förväntas delta i våra kurser inom elektroteknik, vilket innefattar att bedriva undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas bedriva forskning som anknyter till institutionens forskningsverksamhet inom området tillämpad elektronik eller tillämpad fysik. Samverkan med industrin är viktig både för grundutbildningen och för forskningen inom detta område.  Inom anställningen finns möjlighet till institutionsfinansierad forskningstid.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap. 4 §
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

I en sammanvägd bedömning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna. Därutöver ska beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

För full beskrivning av bedömningsgrunder se fullständig annons på umu.se

Viktning av bedömningsgrunderna

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet (2); Pedagogisk skicklighet (2); Administrativ och annan skicklighet, samt övriga kvalifikationer, av betydelse för de i anställningen ingående arbetsuppgifterna (1).

Ansökan

Till ansökan ska bifogas:

- personligt brev inklusive kontaktuppgifter
- ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
- publikationslista
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
- vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- kopior av max fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
- två referenser inklusive kontaktuppgifter

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-06-01.

Information


Närmare upplysningar lämnas av prefekt Per Hallberg, per.hallberg@umu.se Tel: 090-786 80 62.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning