arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Elektroteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 april

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor i Elektroteknik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Elektroteknik.

Bakgrund

Institutionen för naturvetenskap och teknik bedriver forskning och utbildning inom ett flertal naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Den största utbildningsvolymen utgörs av två civilingenjörsprogram och fem högskoleingenjörsprogram. Vid institutionen bedrivs forskning, framför allt inom tre starka forskningsmiljöer fokuserade på Datavetenskap, Kemi och Biologi, men även inom Maskinteknik, Matematik och Fysik.

Kurser i Elektroteknik utgör ett centralt inslag inom framför allt de båda civilingenjörsprogrammen som är inriktade mot Datateknik respektive Industriell ekonomi. Vi behöver nu förstärka vår undervisningskapacitet inom området med en universitetslektor.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Som universitetslektor i elektroteknik kommer du att utveckla, planera och genomföra undervisningen i ett urval av kurser med inriktning mot ellära, elmaskiner, elteknik, elektronik, digitalteknik och signalbehandling. Undervisningen kommer att vara huvuduppgiften för den vi anställer men den kan kombineras med forskning inom flera olika områden med anknytning till anställningsämnet. Det kan vara elektroteknik, datavetenskap (då gärna med koppling till den vid institutionen pågående forskningen inom AI och robotik), reglerteknik, eller andra relaterade områden till exempel tillämpad matematik eller fysik.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

 

Se annonsen i dess helhet på oru.se/ledigajobb

 

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Dag Stranneby 019-30 35 77, e-post dag.stranneby@oru.se eller enhetschef Lars Karlsson, 019-30 33 55, e-post: lars.karlsson@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 21-05-24. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiverar vi en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat