arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Elektroniska kretsar och system

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Elektroniska kretsar och system

med placering vid Institutionen för systemteknik

Beskrivning av ämnesområdet
Avdelningen för Elektroniska kretsar och system vid Institutionen för systemteknik forskar och utbildar inom området integrerade kretsar och dess applikationer i sammansatta system. Avdelningen har mångårig erfarenhet inom forskningsområdet och har bidragit med innovativa kretslösningar och systemlösningar som ligger i forskningens framkant. Avdelningen undervisar också merparten av kurserna inom elektronikutbildningarna i Linköping med över tjugo kurser från grundläggande till avancerad nivå. Kurserna spänner över digital konstruktion, analog konstruktion, radiofrekvenskonstruktion och konstruktion av integrerade kretsar och system i avancerade halvledarteknologier särskilt CMOS. Se https://liu.se/organisation/liu/isy/eks.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Som universitetslektor förväntas du bedriva undervisning inom området elektroniska kretsar och system, inklusive utveckla existerande och nya kurser inom området. Du förväntas även bedriva egen forskning inom ämnesområdet, särskilt rörande radiokretsar och analoga integrerade kretsar och system i samarbete med den övriga verksamheten på avdelningen. Bland arbetsuppgifterna ingår även att verka för att uppnådda forskningsresultat kommer till nytta, samt att medverka i ISYs forskarutbildning inom området.

Undervisningen på grundnivå sker företrädesvis på svenska medan undervisning på avancerad nivå sker företrädesvis på engelska.

Läs mer och ansök

Välkommen att läsa mer och ansöka på www.liu.se under lediga jobb, se länk nedan.

Universitetslektor i Elektroniska kretsar och system

 

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Atila Alvandpour, Professor, avdelningschef

013-285818

atila.alvandpour@liu.se


Christina Hammarstedt, Sekreterare i anställningsnämnden

013-28 15 28

christina.hammarstedt@liu.se


Lina Florvik, HR-partner

013-281925

lina.florvik@liu.se