arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i elektronik, inriktning inbyggda system

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  21 juli

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar forskning och undervisning inom området inbyggda system och mätsystem, utbildningsadministration, kursansvar och utvecklingsarbete.

I dina arbetsuppgifter ingår att samverka med övriga forskare och lärare inom forskargruppen och institutionen och aktivt verka för en kvalitetsutveckling inom forsknings- och utbildningsområdet.

Din forskning kommer genomföras inom ramen för gruppens forskningsområde i samverkan med övriga forskare. Utöver eget forskningsarbete kommer din anställning även att innehålla handledning av forskargruppens forskarstudenter samt att aktivt arbeta med att ansöka om externa forskningsmedel.

Möjlighet till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom elektronik/elektroteknik eller angränsande ämnesområde, högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper (för undantag se Mittuniversitetets Anställningsordning, länk nedan) samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/Regel/Mittuniversitetets-anstallningsordning/samt fastställda https://medarbetarportalen.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/kvalitetskriterier-anstallning-universitetslektor-vid-fakulteten-for-naturvetenskap.pdf

För anställning krävs att din avhandling och/eller senare forskning ska ha en inriktning mot implementering av inbyggda system och modellering av trådlös kommunikation för IoT applikationer. Tidigare erfarenheter av undervisning inom inbyggda system är ett krav.

Forskningsmeriter bedöms utifrån omfattning och kvalitet hos publicerade artiklar. Erfarenhet av undervisning bedöms utifrån pedagogiska meriter och undervisningserfarenheter (beskriv din roll i undervisningen).

Eftersom samverkan med verksamheter inom och utanför universitetet är en grundförutsättning för att arbeta som lektor, lägger vi stor vikt vid att du är en ansvarstagande person som är lätt att samarbeta med. Du bör ha en helhetssyn, där du ser din roll i förhållande till andra i en grupp.

Den forskning som bedrivs vid institutionen genomförs i samverkan med omkringliggande samhälle och industri. För att på bra sätt kunna möta dessa krav och förväntningar är det därför en stark önskan att du har erfarenhet från relevant forskningsarbete inom industri eller industrinära forskningsinstitut.

Verksamheten (undervisning, forskning och samverkan) vid institutionen bedrivs inom en nationell och internationell miljö, varför goda färdigheter i engelska, såväl skriftligt som muntligt är ett krav. Du ska ha förmåga att kommunicera på svenska och inom närtid ha förmåga att genomföra undervisning på svensktalande utbildningsprogram.Tidigare erfarenhet av att ansöka/delta i ansökningar om externa forskningsmedel är önskvärt.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning, tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Enligt överenskommelse.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Claes Mattsson claes.mattson@miun.se, Telefon, +46 (0)10 142 84 98, mobil, +46 (0)70 28 35 685 Claes.Mattsson@miun.se , professor Bengt Oelmann Bengt.Oelmann@miun.se och professor Mattias O´Nils Mattias.ONils@miun.se. Se även STCs hemsida www.miun.se/stc.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Minst två referenser som har god kännedom om dig som person och dina meriter. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 190721

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.