arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i elektronik inom maskinlärande mätsystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Arbetsuppgifter:

Maskininlärning och artificiell intelligens har snabbt blivit en drivande kraft som utvecklar det mättekniska området.

I maskinlärande mätsystem utvecklas de prediktiva maskinlärningsmodellerna i samverkan med utveckling av mätsystemet, vilket kräver en förståelse och kunskap om båda dessa ämnesområden. Vid forskningscentret STC på Mittuniversitetet så samarbetar ett flertal forskargrupper med forskning och utveckling inom ”Nästa-generations-mätsystem”.

För att möta den snabba utvecklingen inom detta framtidsområde så ser vi ett behov av att ytterligare expandera vår kompetens med en entusiastisk och innovativ medarbetare.

I arbetsuppgifter som lektor ingår att vara en del i den strategiska utvecklingen av forskning och utbildning inom nästa-generations-mätsystem vid STC. I tjänsten ingår ansvar för undervisning och handledning på samtliga utbildningsnivåer, liksom egen forskning, planering, ansökningar om forskningsmedel samt medverkan och ledning av forskningsprojekt. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och att samverka med det omgivande samhället. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag kan också förekomma. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning aktivt bidra till utvecklingen av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i institutionens gemensamma ansvarstaganden.

Behörighet och bedömningsgrund:

För att vara behörig till anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom elektronik/elektroteknik eller angränsande ämnesområde, högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper (för undantag se Mittuniversitetets Anställningsordning, länk nedan) samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning samt i https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Bland dina meriter krävs att din avhandling och/eller senare forskning har en inriktning mot mättekniska tillämpningar. Arbetet ska ha beaktat relationen mellan utvecklingen av maskinlärande principer och mätsystemet.

Utöver ovan nämnda behörighetskrav och bedömningsgrunder så gäller att den sökande ska:

- - genom flerårig erfarenhet av undervisning och forskning visat på en bred kompetens i ämnet Elektroteknik med inriktning mot mätteknik.
- - inneha dokumenterad erfarenhet av att leda forskningsprojekt.
- - inneha dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel.
- - kunna obehindrat kommunicera på engelska i både tal och skrift.
- - visat administrativ skicklighet.

Ytterligare meriter som beaktas är:


- - Tidigare erfarenhet av att handledning av forskarstuderande.
- - Yrkeserfarenhet inom mätteknikområdet.
- - Förmåga att kommunicera på Svenska

Forskningsmeriter bedöms utifrån omfattning och kvalitet hos publicerade artiklar.

Erfarenhet av undervisning bedöms utifrån pedagogiska meriter och undervisningserfarenheter (beskriv din roll i undervisningen).

För att kunna arbeta som lektor förutsätts samverkan både inom och utanför universitetet. Därför lägger vi stor vikt vid att den sökande är en ansvarstagande person som är lyhörd och som är lätt att samarbetet. Den sökande behöver visa en motivation och ett driv att utveckla både sina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnets utveckling. Personliga egenskaper bedöms huvudsakligen från referenser och intervju med den sökande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Kontaktuppgifter till minst två referenser som har god kännedom dig som person och dina meriter.  

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, telefon, +46 (0)10 142 84 98, mailto:Claes.Mattsson@miun.se , professor Bengt Oelmann Bengt.Oelmann@miun.se och professor Mattias O´Nils mailto:Mattias.ONils@miun.se. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-02-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Tillsvidareanställning