arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i elektronik, inom maskininlärande mätsystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 februari

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Arbetsuppgifter: I takt med att samhällsutvecklingen går framåt suddas gränsen mellan det ”vanliga” samhället och industrin ut, och det skapas situationer där dessa två behöver kunna samexistera.

Med hjälp framtidens smarta mätsystem, som bygger på samverkan mellan mängder av mindre sensor noder, skapas förutsättningar för betydligt mer långtgående och korrekt beslutsfattande. Inom forskningscentret STC samarbetar ett flertal forskargrupper inom detta område.

I arbetsuppgifter som lektor ingår att vara en del i den strategiska utvecklingen av forskning/utbildning inom nästa-generations-mätsystem vid STC. I tjänsten ingår ett ansvar för undervisning och handledning på samtliga utbildningsnivåer, liksom egen forskning, planering, ansökningar om forskningsmedel samt ledning av och medverkan i forskningsprojekt. Till arbetsuppgifterna hör även att informera om forskning och att samverka med det omgivande samhället. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag kan också förekomma. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen samt delaktighet i institutionens gemensamma ansvarstaganden.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom elektronik/elektroteknik eller angränsande ämnesområde, högskolepedagogisk utbildning samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf, samt fastställda anvisningar för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier https://www.miun.se/globalassets/fakulteter/nmt/strategiska-dokument/anvisningar-lektor-generell-examen_nmt_200610_original.pdf.

Bland dina meriter krävs att din avhandling och/eller senare forskning skall ha en inriktning mot mättekniska tillämpningar där maskinlärande principer och angreppssätt ingår.

Utöver ovan nämnda behörighetskrav och bedömningsgrunder så är följande särskild meriterande:

- Den sökande ska inneha bred kompetens inom ämnet Elektronik med inriktning mot mätteknik.
- Dokumenterad erfarenhet av uppdrag innefattande ansvar och erfarenhet av att driva forskningsprojekt.
- Mycket god förmåga att kommunicera på Engelska i både tal och skrift.
- Administrativ skicklighet.

Ytterligare meriter som beaktas är:


- Erfarenhet av att arbete med mätning av ”miljöparametrar” för kontroll/styrning och beslutsfattande i industriella och samhälleliga processer.
- Yrkeserfarenhet inom mätteknikområdet.
- Förmåga att kommunicera på Svenska

Forskningsmeriter bedöms utifrån omfattning och kvalitet hos publicerade artiklar.

Erfarenhet av undervisning bedöms utifrån pedagogiska meriter (beskriv din roll i undervisningen och din syn på lärande).

Eftersom samverkan med verksamheter inom och utanför universitetet är en grundförutsättning för att arbeta som lektor, lägger vi stor vikt vid att du är en ansvarstagande person som är lätt att samarbeta med. Du bör ha en helhetssyn, där du ser din roll i förhållande till andra i en grupp.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson mailto:claes.mattson@miun.se, Telefon, +46 (0)10 142 84 98, mobil, +46 (0)70 28 35 685  , professor Bengt Oelmann(ämnesföreträdare) mailto:Bengt.Oelmann@miun.se och professor Mattias O´Nils(leder STC forskningscenter) mailto:Mattias.ONils@miun.se. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-03-04.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning