arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i elektricitetslära med inriktning mot storkraftnätet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  8 juli

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.

https://elektroteknik.uu.se/ bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för elektricitetslära vid institutionen för elektroteknik. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde:

Ämnesområdet är högspända AC och DC överföringssystem av elektrisk energi, dess drift, ingående komponenter, feltillstånd, optimering, styrbarhet, uppbyggnad och säkerhet, dvs säkerhetsklassning inom ämnet.

Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen är ingenjörsvetenskaplig, dvs både teori och av experimentell karaktär inom ämnet och närliggande frågeställningar på både grund och avancerad nivå. Målgruppen är framförallt studenter på ingenjörsprogram samt vidareutbildning av yrkesverksamma. Till forskningen räknas olika specialområden, så som styrning och analys av t.ex. nytillkomna förnybara källor, nytillkomna elbehov av elektrifiering av fordon och industrier i Sverige. Även systemets resiliens och säkerhet med noggranna analyser, inkluderat säkerhetsklassad information. 

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Anställningen kommer att innefatta samverkan med viktiga svenska myndigheter såsom: Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Totalförsvarets forskningsinstitut.

- Anställningen kan komma att innefatta samarbeten och ledning av EU projekt både civila och militära (EDF).

Behörighetskrav


- Doktorsexamen inom elektroteknik alt teknisk fysik.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

 

Ytterligare information


Genomförd säkerhetsprövning med registerkontroll utgör en förutsättning och kommer att genomföras före anställning. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Fast lön.

Tillträde: 2023-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mats Leijon, Telefon: 018-471 5808, e-post: mats.leijon@angstrom.uu.se

Ort: Uppsala


Välkommen med din ansökan senast den 8 juli 2022, UFV-PA 2022/1661.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2023-01-01 Tillsvidareanställning