arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ekonomisk historia

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 30 augusti.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ekonomisk historia är studiet av produktion, reproduktion, fördelning och konsumtion, och de föränderliga sociala samt institutionella förutsättningarna för detta. Ekonomisk-historisk forskning präglas av teoretisk pluralism och metodbredd, som innebär att både kvantitativa och kvalitativa metoder används, t. ex. ekonometri och historiska metoder. Inom ämnet ryms flera olika fält så som företagshistoria, prishistoria, socialhistoria, arbetsmarknadshistoria, historisk demografi och genusarbetsdelning. Vid institutionen bedrivs forskning inom flera av dessa områden och under långa historiska perioder.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på i första hand grundnivå och avancerad nivå inom ekonomisk historia. Undervisningen vid institutionen är inriktad på svensk och internationell ekonomisk historia. Sökanden ska vara beredd att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och administration på alla nivåer genom att bl. a. aktivt delta vid institutionens forskningsseminarier, bedriva egen forskning samt söka externa forskningsbidrag.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet och kompetens i svensk och/eller internationell ekonomisk historia. Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå, och ska ha visats inom områden som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande skall ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästes vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms i första hand utifrån en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet. Sökanden bör kunna visa kännedom om såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination. Därtill fästes vikt vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på flera nivåer på universitet eller högskola. I denna bedömning spelar kursutvärderingar, pedagogisk egenreflektion, didaktisk och annan relevant information, samt omdömen från studierektorer och institutionschefer en avgörande roll.

Stor vikt fästes vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästes vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästes även vid kompetens och erfarenhet inom genusorienterad forskning.

Vikt fästes vid erfarenhet och skicklighet i administration av forskning och i pedagogiska sammanhang, samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökanden som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem.

Annonsen i sin helhet finns här: Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.