arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ekonomisk historia

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Lunds universitet ledigkungör en eller flera anställningar som universitetslektor i ekonomisk historia.

Anställningen är på heltid vid Lunds universitet, med placering vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan. Anställningen är tillsvidare.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar både forskning och undervisning inom ämnet ekonomisk historia. Administrativa uppgifter kan också ingå. Maximal andel undervisning vid Lunds universitet är 70 procent, men ofta mindre på grund av forskningsanslag. Vid Ekonomisk-historiska institutionen är genomsnittet cirka 40 procent. Undervisning kan ske på alla nivåer. 

Behörighet


Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat pedagogisk skicklighet samt avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ekonomisk historia eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet samt pedagogisk utbildning genom att ha deltagit i kurser i högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 5 veckor (7,5 hp).

Kvalifikationer och bedömningsgrunder


För anställning krävs erfarenhet och kompetens inom ämnet ekonomisk historia.

Det är önskvärt att sökanden som inte har svenska som modersmål uppnår rimlig nivå vad gäller svenskkunskaper inom loppet av fyra års anställning.

Vid anställning av universitetslektor tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Ekonomisk-historiska institutionen eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av vetenskapliga kvalifikationer kommer särskild vikt att fästas vid publikationer i tidskrifter med internationellt peer-review-system samt till förmåga att erhålla externa forskningsbidrag. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår, förutom högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet, det senare gärna dokumenterat av kursutvärderingar. Vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer. Kursvärderingar förväntas ingå i dokumentationen kring pedagogisk skicklighet.

Sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl kommer att beaktas.

Ansökan


Anställningen söks online. Klicka på knappen "Sök jobbet" i annonsen. För mer information, gå gärna in på våra hemsidor https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss samt https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Ekonomihögskolan använder sig av akademiska meritportföljer för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen lägg upp din ansökan i tre separata pdf-filer enligt “Instructions to applicants for employment as professor and senior lecturer at LUSEM” på webbsidan https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare. Vi vill också att du laddar upp en forskningsplan på maximalt tre sidor.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 januari 2022, eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning