arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ekonomisk historia (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  22 november

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2019-11-22.

Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena Ekonomisk historia och Internationella relationer. Institutionen har ca 50 anställda lärare, forskare och administrativ personal. 

Ämne/ämnesbeskrivning
Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land. Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors materiella livsbetingelser förändras och gestaltar sig under olika tider och i olika delar av världen, globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Traditionella intresseområden inom ekonomisk historia är försörjning, produktion och fördelning av resurser samt institutionella förändringar och samspelet mellan människor, marknader och stater.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning på grundnivå för delkurserna ”Företagande och finansiella krascher” (7,5 hp) på Ekonomisk historia I, momentet Kvantitativa metoder på Ekonomisk historia III, samt Economic crises and business history (7,5 hp) och viss handledning och examination på Avancerad nivå, motsvarande totalt 70 lektorstimmar.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande förutsätts behärska svenska och engelska väl i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt läggs fästs även vid undervisningsvana i ekonomisk historia, gärna i anslutning till de ämnen som ovanstående kurser berör. Goda kunskaper i engelska är ett krav då undervisningen på de två delkurserna på kandidatprogrammet sker på engelska.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Undervisning på delkursen ”Tankar om ekonomin” sker på svenska, och undervisningen på delkurserna ”Ekonomisk världshistoria” och ”Det ekonomiska tänkandets historia” på kandidatprogrammet sker på engelska.

Anställningsvillkor

Anställningen är ett vikariat på deltid, 45 %, för en period av fem månader, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-06-30.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08,  thomas.jonter@ekohist.su.se.

Frågor om undervisningen kan ställas till Studierektor Dag Retsö, tfn 072-147 33 86, dag.retso@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.