arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i eHälsa

 • Ort

  Kalmar

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juli

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Välkommen som universitetslektor till eHälsoinstitutet och till Institutionen för medicin och Optometri vid Linnéuniversitetet!

eHälsoinstitutet är en tvärvetenskaplig kunskapsmiljö som arbetar med forskning utvärdering, samverkan och undervisning inom eHälsa. eHälsoinstitutet har nära samverkan med region, landsting och företag och utvärderar införandet av digital teknik med en helhetssyn. Vår forskning har fokus på läkemedelsanvändning, införande av digital teknik och Big Data. Vi erbjuder fristående kurser på alla utbildningsnivåer och bedriver masterprogram inom eHälsa.

Ämnesområde för befattningen: Hälsoinformatik


Placeringsort tillsvidare: Kalmar, tillträde efter övernskommelse

Anställningens omfattning: Heltid


Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som har bakgrund inom vården och vill vara med att utveckla, forska och undervisa om eHälsa. Du bedriver forskning, samverkan och utbildning inom det hälsoinformatiska området och företräder Linnéuniversitetet i olika forsknings- och utbildningssammanhang regionalt, nationellt och internationellt. eHälsoinstitutet har erhållit medel för projektet ”eHealth Arena”, ett treårigt regionalt projekt vars syfte är att skapa en arena för samverkan och kommunikation mellan vårdgivare och leverantörer av ehälsotjänster. Universitetets och eHälsoinstitutets roll i projektet är att bidra med utvärderingar, inledningsvis i form av en behovsanalys inom kommun och region, och i ett senare skede med testbäddar och andra former av produktutvärderingar. Detta projekt medför goda möjigheter till forskningstid inom tjänsten. Anställningen inleds med sex måanders provanställning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medicin, vård, farmaci, omsorg, informatik, datavetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är: 
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet
 • Erfarenhet av arbete med utvärderingar och/eller kvalitetsregister
 • Visad förmåga att erhålla externa anslag
 • Visad skicklighet i att samverka med andra forskare och omgivande samhälle
 • Ett brett nätverk inom ehälso-området
 • Erfarenhet och intresse av att arbeta tvärvetenskapligt
 • God förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska och svenska
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:


Prefekt Pauline Johansson pauline.johansson@lnu.se, 0480446315

Professor Stefan Lagrosen stefan.lagrosen@lnu.se, 0480497165        

HR-partner Ulf Sernelin ulf.sernelin@lnu.se, 0470708277

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 1 september, 2019

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.