arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i djurskydd

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  9 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. 

Institutionen för biologi och miljö är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar områden som akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik, djurskydd samt zoonotisk ekologi. 

Ämnesområde för befattningen: Biologi


Placeringsort tillsvidare: Kalmar

Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning med omfattningen 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillträde: 9 augusti 2021, eller enligt överenskommelse.

 

Arbetsbeskrivning:


Vid Linnéuniversitetet finns ett populärt och framgångsrikt kursutbud, inklusive en magisterutbildning, inom djurskydd. Vi har nu glädjen att kunna utöka lärarkåren i ämnet. Vi söker särskilt dig med forskningserfarenhet inom ämnet och som vill bidra till att utveckla och förstärka den vetenskapliga basen inom institutionens forskning och utbildning inom djurskydd. Djurhållning är en viktig näring i regionen, med såväl nöt, gris som fjäderfä, så förutsättningarna är goda för att utveckla forskningen. För att etablera forskningsverksamheten, kan upp till 40 % forskningstid garanteras under de två första åren av anställningen. Undervisningen inom djurskyddsutbildningen omfattar främst uppfödning och skötsel av livsmedelsproducerande djur i olika djurhållningssystem, kopplat till djurskyddslagstiftning, genetik, avel och djurens beteende. Ingår gör också handledning och examination av självständiga arbeten och projekt, samt administration kopplad till undervisning, kursansvar, kurs- och programutveckling. Undervisningen är i huvudsak distansbaserad, men det ingår även moment i campusmiljö. 

Till en lektors uppgifter hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi eller husdjursvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll, t.ex. agronom eller veterinär, och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För uppnådd behörighet krävs högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer.

 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom
 • dokumenterade ämneskunskaper i djurskyddslagstiftning som är relevanta för kompetensområdena i arbetsbeskrivningen,
 • en aktiv forskningsprofil inom för anställningen relevant ämnesområde,
 • god publicering i sakkunniggranskade tidskrifter av relevans för arbetsuppgifternas innehåll,
 • visad förmåga till god pedagogisk skicklighet inom undervisning och handledning på högskola,
 • goda skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter i svenska,
 • visad god förmåga att arbeta både individuellt och samarbeta i lärarlag,
 • samt visad god förmåga att bidra till en bra arbetsmiljö för kollegor och studenter. 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

Meriterande i övrigt

 • erhållit externa anslag sökta i eget namn i nationell eller internationell konkurrens,
 • visad förmåga till utveckling av kurser på högskola,
 • erfarenhet från arbete med djurskydd från regionala eller centrala kontrollmyndigheter för djurskydd. 
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. 

Kontaktpersoner och ansökan


För kontaktpersoner och för att ansöka, vänligen läs hela annonstexten på Linnéuniversitetets sida för lediga jobb: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=5689&rmlang=SE.

Sista ansökningsdag är 12 mars 2021.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat