arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i djuromvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar djuromvårdnad, som idag inkluderar omvårdnad av sport- och sällskapsdjur i djursjukvården, samt rehabilitering och vårdhygien.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning inom djursjukskötarprogrammet på grund- och avanceradnivå och forskning inom ämnet djuromvårdnad. Till undervisning räknas kursledning, pedagogisk utveckling, teoretisk och praktisk undervisning samt examinationer. Även praktisk-kliniskt arbete och handledning med fokus på djuromvårdnad i samarbete med Universitetsdjursjukhuset ingår.

Uppdrag och administrativt arbete på institutions- och fakultetsnivå kan ingå.

Universitetslektorn ska bidra till utvecklingen av ämnesområdet djuromvårdnad, där egen forskning inom djuromvårdnad med för SLU relevanta frågeställningar samt handledning av forskarstuderande ingår. Vidare förväntas universitetslektorn aktivt söka forskningsmedel, publicera kliniskt relevant forskning inom djuromvårdnad, fungera som handledare på grund- och avancerad nivå samt som handledare/biträdande handledare på forskarutbildningsnivå. I anställningen ingår även samverkan med myndigheter och aktörer inom svensk djursjukvård. 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som övriga behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning krävs rätt att praktisera djursjukskötaryrket eller veterinäryrket i Sverige, samt förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska. Dokumenterad erfarenhet av undervisning, utvecklingsarbete och praktiskt-kliniskt arbete inom ämnesområdet är ett krav.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Som bedömningsgrund ska vidare gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt kommer även att fästas vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp.

Avlagd doktorsexamen med inriktning mot ämnet och docentkompetens samt dokumenterad erfarenhet av kursledning och samverkan är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid såväl pågående forskning som förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning inom ämnesområdet samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer vikt att läggas vid erfarenhet av utveckling av undervisning inom ämnet djuromvårdnad.

Sista ansökningsdatum:

2019-11-15

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/