arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i digitalt lärande

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningar på grund och avancerad nivå inom datavetenskap, mjukvaruutveckling och medieteknik. Institutionen har en aktiv forskning inom flera ämnesområden. Inom institutionens forskningsprofil ”Smarter Systems” samverkar flera forskargrupper kring frågor som berör framtidens mjukvaruintensiva system. Institutionen ansvar dessutom för ett av Linneuniversitetets forskningscenter, Linnaeus University Center, i “Data Intensive Sciences and Applications”.

För närvarande arbetar fler än 60 anställda vid institutionen. Avdelningen har en stark koppling till andra institutioner vid Linnéuniversitetet. Institutionen har inlett ett arbete med att bygga upp ett kunskapsområde kring digitalt lärande med tillhörande utbildning och forskning och behöver nu förstärka kompetensen.

Ämnesområde för befattningen: Datavetenskap/Medieteknik

Placeringsort tillsvidare: Växjö


Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning:


I arbetsuppgifterna ingår företrädelsevis utbildning, utvecklingsarbete samt administrativt arbete. Området digitalt lärande riktar sig främst mot lärarutbildning och utbildning av yrkesverksamma lärare. Dessutom förväntas den som tillträder tjänsten att arbeta med den egna kompetensutvecklingen genom att följa utvecklingen inom relevanta ämnesområden samt samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs en doktorsexamen i datavetenskap, informatik, medieteknik eller relaterat område med inriktning digital teknik, lärande och utbildning.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Utöver de formella kraven på doktorsexamen med relevant inriktning är flerårig erfarenhet från undervisning ett krav. Då undervisningsspråket i huvudsak är svenska förväntas sökande omgående kunna bedriva undervisning på svenska. För tjänsten efterfrågas speciellt erfarenheter från forskning och undervisning inom skolans digitalisering, digitalt lärande och digital teknik i utbildning. Erfarenheter från andra områden som systemutveckling, mobil teknologi för digitalt lärande samt erfarenheter från arbete med planering och utveckling av utbildningsprogram och kurser, samt utbildningsadministrativt arbete anses vara extra meriterande.

Välkommen med din ansökan senast 31/8-19

Kontaktpersoner:


Prefekt, Jesper Andersson, jesper.andersson@lnu.se 0470-708460     

HR-partner, Emmy Andersson, emmy.andersson@lnu.se 0480-446108

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.