arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i didaktik, inriktn. yngre barn

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,
 • en arbetsplats med många anställningsförmåner,
 • ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.
Vid Avdelningen för utbildningsvetenskap finns ämnena bildpedagogik, didaktik och pedagogik. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ämnena samt Högskolans lärarutbildningar vilka är Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem, F - åk 3 och åk 4 - 6), Ämneslärarprogrammet samt den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och distansutbildning. Vid avdelningen bedrivs även forskning genom väletablerade forskningsgrupper. Avdelningen för utbildningsvetenskap har 60 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i främst Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet F åk 3, men kan också omfatta undervisning i Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. Undervisningen ska vara forskningsförankrad, och genomförs inom ramen för både campusbaserade och distansbaserade kurser och program på såväl grund som avancerad nivå samt även forskarutbildningsnivå. Även utvecklings- och administrationsarbete samt viss forskning ingår i arbetsuppgifterna.

Den anställde förväntas tillbringa merparten av sin arbetstid på plats vid Högskolan i Gävle. I övrigt se Anställningsordning vid Högskolan i Gävle.

Tjänsteställe är Högskolan i Gävle.

KVALIFIKATIONER

UTBILDNING - Krav (skakrav)
För anställningen krävs förskollärarexamen samt avlagd doktorsexamen i didaktik eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig. Vidare ska den sökande ha dokumenterad pedagogisk skicklighet och forskningserfarenhet. Erfarenhet av undervisning inom campus och distansforlagd undervisning krävs.

För anställning krävs också god datorvana, god administrativ förmåga, god samarbetsförmåga och god förmåga till ett flexibelt och självständigt arbetssätt. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande är egen forskning inom förskoleområdet, erfarenhet av arbete med campus och distansforlagd undervisning inom Grundlararprogram F åk 3. Erfarenhet av att skriva ansökningar som resulterat i externa medel är meriterande samt forskning kring digitalisering och/eller yngre barns matematiska erövrande. Meriterande är även erfarenheter av undervisning inom förskollärarprogram och kurser med digitalisering och/eller matematik för blivande förskollärare.

ÖVRIGT

Med ansökan ska bifogas:
1. Personligt ansökningsbrev inklusive kontaktuppgifter. Max 1 sida.
2. CV. Förteckning över:
2.1 Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen
2.2 Nuvarande och tidigare anställningar
2.3 Eventuella tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet
2.4 Annan erfarenhet av relevans för anställningen. Max 2 sidor.
3. Vetenskaplig verksamhet. Vetenskaplig meritförteckning, inklusive:
3.1 Avhandlingsarbete
3.2 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter
3.3 Böcker/bokkapitel
3.4 Konferensbidrag
3.5 Övriga publikationer
3.6 Erhållna externa forskningsanslag
3.7 Handledning av forskarstuderande: ange antagningsår och ev. examensår, och beskriv ditt bidrag som huvud-handledare/biträdande handledare
3.8 Beskrivning av pågående forskningsverksamhet. Nationell och internationell samverkan, självständighet och spridning av forskningsresultat ska framgå.
3.9 Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet
4. Pedagogisk verksamhet. Pedagogisk meritförteckning, inklusive:
4.1 Erfarenhet av undervisning (planering, genomförande, undervisning, examination, utvärdering) och utveckling av utbildning: kursnamn, årtal, nivå, omfattning, och roll under kursen
4.2 Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå
4.3 Högskolepedagogisk utbildning
4.4 Pedagogisk egenreflektion. Pedagogisk grundsyn och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna verksamheten ska framgå.
5. Övriga meriter av relevans för anställningen. Beskrivning av:
5.1 Erfarenhet av administrations- och ledningsuppdrag
5.2 Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
5.3 Populärvetenskaplig verksamhet
5.4 Andra meriter av relevans för anställningen
6. Examensbevis, betyg och intyg. Bifoga vidimerade kopior av relevanta examensbevis, kursintyg, skriftliga utlåtanden, kursvärderingar.
7. Särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten.
Max 10 st.
8. Referenser inklusive kontaktuppgifter

Antalet bifogade filer i Visma Recruit kan vara högst 25 st.
Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde i januari 2022.