arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Design (tidsbegränsad anställning, 11 månader)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Design (tidsbegränsad anställning, 11 månader)

med placering vid Institutionen för datavetenskap

Beskrivning av ämnesområdet
Du kommer att arbeta på avdelningen HCS (Human Centered Systems) vid Institutionen för datavetenskap (IDA). HCS är en tvärvetenskaplig avdelning med forskning och undervisning om bland annat samspelet mellan människor och datorer, kognitionsvetenskap, kunskapsmodellering, språkteknologi och artificiell intelligens.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Du ska bedriva forskning och undervisning i gränslandet mellan kognition och design. Undervisningen sker inom ämnena kognitionsvetenskap och design på både grund- och avancerad nivå. Undervisningsåtagandena omfattar huvudsakligen kursledning, undervisning och projekt- och exjobbshandledning inom följande områden: interaktionsdesign, tjänstedesign och användarupplevelse. Exempel på specifika kurser är:

TDDD90 Interaktiva produkter
TDDD53 Avancerad interaktionsdesign
TDDD33 Användardriven produktutveckling
TDDE38 Representationer som tänkande
729A99 Användbarhetstestning

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Läs mer på Linköpings universitets hemsida: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16597&rmlang=SE 

Anställningens omfattning

Anställningen har en omfattning på 100% och är tidsbegränsad till 11 månader. 

Tillträde
Enligt överenskommelse dock senast 31 augusti 2021.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 juni 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom institutionen är män därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning..

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat