arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i de samhällsorienterande ämnenas didaktik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 februari

 • Sök jobbet senast

  29 mars

Om jobbet

vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Sista ansökningsdag: 2019-03-29.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning och undervisning, kursutveckling, handledning och examination med speciellt fokus på de samhällsorienterande ämnenas didaktik samt övrigt av relevans för institutionens ämnesområden. Vidare ingår det i tjänsten att leda och utveckla VFU-handledarutbildningen som institutionen ansvarar för.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

I anställningen ingår även att aktivt medverka i uppbyggnaden av institutionens forskningsmiljöer och bedriva egen forskning.

I arbetet som universitetslektor ingår också att medverka i pedagogiskt och administrativt utvecklingsarbete, vilket exempelvis innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i ett didaktiskt eller annat utbildningsvetenskapligt ämne av relevans för tjänsten och som bedrivit forskning och undervisning av betydelse för frågor relaterade till undervisning och lärandets premisser i samhällsorienterande ämnen samt för frågor med tydlig relevans för handledarutbildning.

Den vetenskapliga skickligheten skall visas med internationella och nationella publikationer, projektledning, framträdande vid konferenser och nätverks- och forskningssamarbete.

Den pedagogiska skickligheten skall visas medelst dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på grundnivå och avancerad nivå av relevans, samt genom handledning av examensarbeten.

Skickligheten skall vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Goda kunskaper i svenska, eller annat nordiskt språk, i tal och skrift krävs.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt fästs även vid:

 • pedagogisk och vetenskaplig skicklighet rörande frågor om samhällsorienterande ämnen samt frågor om kommunikation, normer och identitet samt övrigt av relevans för institutionens ämnesområden
 • erfarenhet av att driva och utveckla VFU-handledarutbildningar.

Vikt läggs också vid:

 • pedagogisk och vetenskaplig skicklighet rörande frågor om skolors värdegrundsarbete.
Meriterande är att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Notera att enbart publikationer på svenska/engelska/danska/norska kommer att bedömas av sakkunniga.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Inger Eriksson, tfn 08-1207 6231, inger.eriksson@hsd.su.se eller av ställföreträdande prefekt Ulrika von Schantz, tfn 08-1207 6561, ulrika.vonschantz@hsd.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!