arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i datavetenskap

 • Ort

  Karlskrona

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Vi är en av landets tydligast profilerade tekniska högskolor, där IT och innovation för en hållbar framtid står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom båda områdena pågår olika forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning:


I anställningen ingår forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom datavetenskap. Undervisningen kan bland annat bestå av föreläsningar och praktiska moment som laborationer och projekt. Dessutom kan handledning av doktorander inom ämnesområdet ingå, samt av examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva och publicera forskning av hög internationell kvalitet, leda och utveckla forsknings- och utbildningsverksamhet, samt att ansöka om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Internationella sökande ska initialt kunna undervisa på engelska. Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare är villig att förvärva kunskaper i svenska för att senare kunna undervisa på detta språk inom tre år.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet.
För vidare information om behörighetskraven se ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”.

Meriterande kvalifikationer:

 • Förmåga att bedriva självständig forskning av hög internationell klass inom datavetenskap
 • Dokumenterad erfarenhet av tillämpad forskning i samverkan med näringsliv eller offentlig sektor
 • Erfarenhet av undervisning inom institutionens områden
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka och beviljas extern finansiering
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga
 • Dokumenterade goda kunskaper i engelska och svenska
Tjänstgöringsomfattning: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse


Varaktighet: Tillsvidare

Sista ansökningsdag: 2019-08-02

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på vår jobbsida bth.se eller kan fås från HR-avdelningen, tfn +46 (0) 455-38 50 16.

Blekinge Tekniska högskola, BTH, välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Kontaktpersoner

Veronica Sundstedt, Universitetslektor/docent/tf. prefekt (DIDA)

+46455385850

veronica.sundstedt@bth.se


Carina Petersson, Antagningshandläggare, facklig representant (OFR)

+46455385028

carina.petersson@bth.se


Mikael Åsman, Universitetsadjunkt, facklig representant (SACO)

+46455385720

mikael.asman@bth.se


Alexandra Wagner, HR-specialist

+46455385016

Alexandra.Wagner@bth.se