arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i datavetenskap med inriktning IT-säkerhet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 januari

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom båda områdena pågår olika forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning:


I anställningen ingår forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom området datavetenskap, med ett särskilt fokus på IT-/datorsäkerhet och närliggande områden. Undervisningen kan bland annat bestå av föreläsningar och praktiska moment som laborationer och projekt. Dessutom kan handledning av doktorander inom ämnesområdet ingå, samt av examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Personen vi söker ska har sitt forskningsfokus inom ett eller flera av följande områden:
 • Programvarusäkerhet och systemsäkerhet
 • Nätverkssäkerhet och säkerhet för distribuerade system
 • Analys av illasinnad programvara
 • Digital undersökningsteknik, pen-testing, och incidenthantering
 • Säkerhet för maskininlärning
Sökande med framstående meriter inom andra områden inom IT-/datorsäkerhet kan också komma ifråga.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och publicera forskning av hög internationell kvalitet, att leda och utveckla forsknings- och utbildningsverksamhet inom säkerhetsområdet, samt att ansöka om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.
Undervisningen på grundnivå är huvudsakligen på svenska, medan undervisningen på avancerad nivå huvudsakligen är på engelska. Vi förväntar oss att en icke-svensktalande anställd inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med högskolans olika enheter/funktioner på svenska.


Behörighetskrav:


Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap., 4 §).

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#sectionanvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter:


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Dokumenterad erfarenhet av tillämpad forskning inom säkerhetsområdet i samverkan med näringsliv eller offentlig sektor.
 • Arbetserfarenhet inom säkerhetsområdet från näringsliv, myndigheter eller andra offentliga organisationer.
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka och beviljas extern finansiering.
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • Dokumenterade goda kunskaper i engelska och svenska.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tillsvidare.

Sista ansökningsdag: 2021-02-01.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har vald medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat