arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i datavetenskap med inriktning cybersäkerhet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juli

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom bägge områden pågår en mängd olika forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning


Anställningen omfattar forskning och undervisning i datavetenskap på grundnivå och avancerad nivå, med ett särskilt fokus på cybersäkerhet. Undervisningen omfattar  föreläsningar och praktiska moment såsom laborationer, övningar och projekt. Den sökande kommer att utveckla kurser och undervisa inom ramen för PROMIS programmet (promisedu.se) vars syfte är utveckling av spjutspets högskolekurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Dessutom ingår handledning av examens- och projektarbeten på grund- och avancerad nivå. Det finns även möjlighet till handledning av doktorander. Personen vi söker forskar inom en eller flera av följande områden:
 • Allmänt inom programvaru-, nätverk- och systemsäkerhet
 • Analys av skadlig mjukvara och reverse engineering
 • Digital undersökningsteknik
 • Penetrationtest
 • SIEM system och data analytics / maskininlärning för säkerhet
 • Hotmodellering
 • Trusted systems
 • Säkerhet för kritisk infrastruktur och/eller cyberfysiska system
Sökande med framstående meriter inom andra cybersäkerhetsområden är också välkomna att söka.

Arbetet omfattar även forskningsarbete och publicering i hög rankade internationella konferenser och tidskrifter. Den sökande förväntas delta aktivt i att leda och utveckla institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet, samt i att ansöka om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap., 4 §).

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#sectionanvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Dokumenterad erfarenhet av tillämpad forskning inom cybersäkerhet i samarbete med industri eller offentlig sektor.
 • Yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet från näringsliv, myndigheter eller andra offentliga organisationer.
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka och beviljas extern finansiering.
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga med studenter och kollegor.
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med företag och näringsliv inom forskning och utbildning.
 • Certifieringar och erfarenhet med industristandarder för cybersäkerhet.
Tjänstgöringort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tillsvidare.

Sista ansökningsdag: 2021-07-01.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat