arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i datavetenskap inriktning spel och interaktiva system

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom båda områdena pågår olika forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning:


Anställningen avser ett universitetslektorat med fokus på digitala spel och interaktiva system. I anställningen ingår att bidra till utvecklingen av vår växande forsknings- och utbildningsmiljö inom visuell och interaktiv datavetenskap vid BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, tillsammans med befintliga forskare och lärare. Det ingår även att bidra till nyutveckling av spelutvecklingsutbildningsprogrammen på BTH. Utvecklingsarbetet bör ske i samverkan med omgivningen, företag och civilsamhället. Dessutom kan handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå och handledning av doktorander inom ämnesområdet ingå. I arbetet ingår även att skriva ansökningar om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Internationella sökande ska initialt kunna undervisa på engelska. Vi förväntar oss att en icke-svensktalande anställd inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med högskolans olika enheter/funktioner på svenska.

Behörighetskrav:


Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#sectionanvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter:


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven anses följande punkter meriterande:
 • Dokumenterad erfarenhet av teoribildning, metodutveckling och forskning i spelutveckling och interaktiva system.
 • Dokumenterad färdighet och förmåga inom spelmotorer och 3D programmering.
 • Dokumenterad färdighet och förmåga inom XR (AR, VR, MR) och människa-datorinteraktion.
 • Förmåga att bedriva självständig forskning av hög internationell klass inom spelutveckling och interaktiva system.
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka och har beviljats extern finansiering.
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga med studenter och kollegor.
 • Dokumenterade goda kunskaper i engelska och svenska.

Tjänstgöringsort: Karlskrona


Tjänstgöringsomfattning: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse


Varaktighet: Tillsvidare

Sista ansökningsdag: 2021-11-30.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat