arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i data-och systemvetenskap informationssystem

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för data-och systemvetenskap. Sista ansökningsdag:  2019-09-19.

Ämne/ämnesbeskrivning
Data- och systemvetenskap med inriktning informationssystem

Arbetsuppgifter

Innehavaren skall bedriva undervisning, kursutveckling och ha kursansvar inom utbildningen på grund-, master- och forskningsnivå inom området. Exempel på innehåll i kurserna på grundnivå är informationssystem, konceptuell modellering, processmodellering och databasmetodik. Exempel på innehåll i kurserna på högre nivå är design, analys och exekvering av verksamhetsprocesser, hantering och design av system för omvärldsbevakning (eng. business intelligence) samt designforskning i informationssystem.

Innehavaren förväntas att stärka kursernas vetenskapliga innehåll och praktisk relevans. Det samma gäller kandidat- och magisteruppsatserna som han/hon kommer att handleda. Särskilda insatser förväntas att stärka uppsatsernas metodtillämpning med fokus på designforskning.

I tjänstgöringen ingår även att handleda doktorander inom ämnesområdet samt administrativt arbete. I nuläget inkluderar anställningen ingen annan forskning än den för lektorer stipulerade egentiden enligt lokalt arbetstidsavtal för lärare. Institutionen ser dock gärna att innehavaren inom ramen för anställningen bedriver forskning på externa medel.

Innehavaren av tjänsten kommer att vara starkt delaktig i etablering av institutionens samarbete med näringslivet och andra forskningsinstitutioner inom området samt i vidareutvecklingen och breddningen av detta.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå  som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området informationssystem med fokus på utveckling och användning av informationssystem som stödjer flexibla verksamhetsprocesser och agila organisationer.

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i modellering, formalisering, exekvering och analys av verksamhetsprocesser.

Särskild vikt fästs vid praktisk erfarenhet av utveckling av informationssystem, inklusive programmering av applikationer och design av databaser.

Stor vikt fästs vid kunskaper i process mining eller andra AI-tekniker för analys av verksamhetsprocesser.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet i konceptuell modellering och design av databaser.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att genomföra designforskning.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs även vid den sökandes

 • grad av intresse och förmåga till ämnesmässigt förnyelsearbete.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar


Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Ansökan

Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb”.

Välkommen med din ansökan!