arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i data- och systemvetenskap teknikstött pedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  2 december

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-12-02.

Ämne/ämnesbeskrivning
Data- och systemvetenskap med inriktning teknikstött lärande och högskolepedagogik. Inom ämnet data- och systemvetenskap är ett viktigt mål att utveckla och anpassa användningen av informationstekniken (IT) och andra digitala resurser till användning inom lärande, såväl formellt lärande som informellt lärande. I fokus för kompetensprofilen ligger förståelse för hur design och utveckling av IT-tillämpningar såväl skapar som påverkar pedagogiska praktiker och nya kunskapsformer för nutida utmaningar i bland annat högre utbildning. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på universitetets högskolepedagogiska kurser, hålla workshops, konsultationer kring högskolepedagogisk utveckling till universitetslärare och institutioner samt handledning av högskolepedagogiska projekt, samtliga med fokus på IT-artefakter och digitala kompetenser. Därutöver ingår projektledning kring specifika frågor av högskolepedagogisk karaktär. Även undervisning inom övrigt kursutbud på grund- och avancerad nivå inom institutionen kan förekomma. I anställningen ingår även att bedriva egen forskning inom det högskolepedagogiska området. Den sökande förväntas kunna undervisa på såväl svenska som engelska från början av anställningen.

I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommitteer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom data och systemvetenskap eller pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Eftersom undervisningen bedrivs på både svenska och engelska måste den sökande ha förmåga att använda svenska och engelska i tal och skrift, vilket exempelvis visas genom dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom det högskolepedagogiska området med fokus på IT-artefakter och digitala lärarkompetenser.

Stor vikt fästs vid:

 • dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor samt ingå i och driva nationella och internationella nätverk,
 • erfarenhet av undervisning på högskolepedagogiska kurser.
Vikt fästs vid;
 • administrativ skicklighet samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete,
 • att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer,
 • erfarenhet av pedagogisk sakkunnig och meriteringsbedömningar.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universiets webbsida su.se/jobb.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.