arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i data- och systemvetenskap med inriktning data science

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för data- och systyemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-10-31.

Ämne/ämnesbeskrivning
Data- och systemvetenskap med inriktning mot data science.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, kursutveckling, kursansvar, handledning och forskning inom data science-området, inklusive data mining, maskininlärning och databas hantering. Kurserna ges på grund och avancerad nivå.

Lektorn kommer att ingå i data science gruppen och förväntas att stärka gruppens forskningsprofil samt den teoretiska grunden och praktiska innehållet i motsvarande kurser.

Verksamheten bedriver externfinansierade nationella och internationella forskningsprojekt och två internationella masterutbildningar i hälsoinformatik samt data science och beslutsstöd.

Anställningen inkluderar egen forskningstid stipulerad av det lokala arbetstidsavtalet för lärare.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Erfarenhet av undervisning på engelska är ett krav.

Den sökande ska ha förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet samt vetenskaplig skicklighet inom området.

Stor vikt fästs vid att ha en stark publikationsaktivitet inom data science, maskininlärning och/eller databassystem under de senaste fem åren.

Stor vikt fästs även vid påvisad internationell erfarenhet och samarbete med ledande forskningsinstitutioner och forskargrupper inom data science och maskininlärning.

Stor vikt fästs även vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och industrin, och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs även vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Meriterande är även att påvisa en tvärvetenskaplig forskningsprofil och praktisk branscherfarenhet inom data science.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Ansökan

Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.