arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i civilrätt med inr mot fastighetsrätt (tidsbegr anst)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-06-01.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 000 studenter. Drygt etthundra lärare är på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Fakulteten har ett trettiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som medarbetare vid Juridicum blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Ämne/ämnesbeskrivning
Civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och administration. Undervisning och administration utgör 70 procent av årsarbetstiden för universitetslektorer. I första hand omfattar arbetsuppgifterna undervisning och examination inom fastighetsrätt (grundkursen Civilrätt D och specialkurser inom ämnet), samt också vid behov inom allmän förmögenhetsrätt. Härtill kommer handledning och examination av examensarbeten inom nämnda ämnen. I anställningen ingår också forskning och utveckling inom i första hand fastighetsrätt. Undervisning i andra närliggande ämnesområden kan ingå, efter beslut av prefekt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i både svenska och engelska och den som erbjuds anställningen måste kunna undervisa obehindrat på båda språken.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga skickligheten ska ägnas lika stor omsorg. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i fastighetsrätt.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Vid tidsbegränsade anställningar tillämpas ett förenklat prövningsförfarande utan särskilt utsedda sakkunniga.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till sex månader med möjlighet till förlängning. Tillträde den 1 oktober 2021.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndare Richard Hager, richard.hager@juridicum.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Ida Söderberg Tah, ida.soderberg@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat