arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i cancerforskning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 maj

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i cancerforskning, med placering tillsvidare vid institutionen för laboratoriemedicin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och utveckla preklinisk eller translationell cancerforskning, företrädesvis inom något av de grundläggande områdena cancerbiologi, cancergenetik,  cancerepigenetik, cancerstromats biologi, in vivo modeller för human cancer, eller pediatrisk onkologi. Aktivt ansöka om externa och interna forskningsanslag. Vidare ingår att medverka i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, handledning på doktorand- och postdoktoral nivå, administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt samverkan med det omgivande samhället.
Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den anställdes arbetsuppgifter att genomföra utbildningen under de två första åren av anställningen. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat vetenskaplig skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare krävs pedagogisk skicklighet. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.
Den sökande måste ha visat hög forskningsexpertis av värde för ämnesområdet. Den sökandes potential att utvecklas vetenskapligt kommer att beaktas särskilt. Den sökande ska ha visat vetenskaplig färdighet genom att upprätthålla en hög nationell och internationell standard som forskare samt ha en väl underbyggd vetenskaplig kompetens. Särskild vikt kommer att läggas vid publikationer på högsta internationella nivå, där sökanden ar huvudförfattare samt på annan meritering i form av t ex anslag sökta i nationell eller internationell konkurrens. Den sökande måste ha visat hög undervisningskompetens av värde för ämnesområdet. Betydelse ska också fästas vid undervisningskompetens på grund- och avancerad nivå samt vid förmågan att handleda doktorander. Vidare kommer dokumenterade administrativa färdigheter att beaktas. Bevisad förmåga inom akademiskt ledarskap, förmåga att samarbeta och beprövad förmåga att interagera med det omgivande samhället kommer också att beaktas.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor:
https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

Övrig information

Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel +46 40 39 11 57, kristina.akesson@med.lu.se  och prefekt Anna Rignell Hydbom, tel + 46 46 222 16 30, anna.rignell-hydbom@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46222 71 11, helene.berggren@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-06-23. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn  under rubrik https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar">https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning