arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i byggteknik/byggnadsutformning

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för byggteknik är en del av fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet,  som har ett omfattande samarbete med det omgivande näringslivet i forskning och undervisning. Institutionen samarbetar med närliggande institutioner för skog- och träteknik, byggdmiljö och energiteknik samt maskinteknik för att skapa en framgångsrik och kreativ miljö med utmanande utbildningar av högskoleingenjörer och framstående forskning. De fyra institutionerna har totalt cirka 110 anställda, däribland 20 professorer och 25 doktorander. Inom byggteknik bedriver vi forskning inom konstruktionsteknik, träbyggnadsteknik, stålkonstruktion, byggnadsfysik, byggnadsvård, CAD och BIM  samt byggnadsmaterial.

För närvarande erbjuder institutionen för byggteknik ett treårigt högskoleingenjörsprogram inom byggteknik och ett treårigt program med inriktning mot byggnadsutformning. Hösten 2019 kommer vi att starta ett tvåårigt mastersprogram inom hållbar konstruktionsteknik som bygger på det tidigare ettåriga magisterprogrammet. Nyligen fick Linnéuniversitetet rättigheten att erbjuder civilingenjörsprogram och institutionen håller därför nu på att utveckla ett sådant inom hållbart samhällsbyggande. Denna utmaning kräver rekrytering av ny personal och denna undervisningssinriktade ställning som universitetslektor är en viktig del av att stärka institutionens undervisningskompetens. Med denna anställning syftar också institutionen på att förstärka yrkesskicklighet av undervisande personal och samverkan med omgivande samhälle.

Institutionen har särskilt behov av undervisning inom ämnen som grundläggande byggnadsteknik, betongkonstruktioner, byggnadsproduktion, byggnadsmaterial, grundläggning  samt CAD och BIM. Dessutom har institutionen behov av kompetens inom arkitektur och byggnadsutformning inom programmet byggnadsutformning. Målet är att också bygga upp forskningsverksamhet och forskarutbildning inom dessa områden.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik

Placeringsort tillsvidare: Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden
Anställningens omfattning: 100% tillsvidareanställning

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå och utveckling av kurser samt studenthandledning. Universitetslektorn ska arbeta med utveckling av universitetets nya civilingenjörsutbildningsprogram inom hållbart samhällsbyggande, vilket även kommer att medföra vissa administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår att söka medel för finansiering av forskning, handleda och bedriva forskning samt publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter. Utbildning och forskning sker i nära samarbete med industrin, forskningsinstitut samt stat och kommun. Detta förutsätter att du aktivt deltar i dessa nätverk och att du följer utvecklingen inom branschen och den samhällsutveckling som är av betydelse för undervisningen vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska.  Den sökande ska ha god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, vara strukturerad samt ha förmåga att kunna prioritera arbetsuppgifter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är om du har

 • Industriell erfarenhet från byggsektorn eller närliggande sektorer.
 • Arbetslivserfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning. 
 • Högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad vetenskaplig produktion och samverkan med näringslivet
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Linnéuniversitetet värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktpersoner:

Prefekt Thomas K. Bader, tel. 0470-76 75 79, thomas.bader@lnu.se
HR-partner Hanna Holgersson, tel. 0470-70 84 90, hanna.holgersson@lnu.se

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.