arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Byggteknik

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, bygg

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i Byggteknik

Beskrivning av ämnesområdet
Anställningen är placerad inom avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) som består av enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Avdelningen har drygt 70 medarbetare, varav ett 30-tal disputerade forskare/lärare och närmare 30 doktorander. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Information om forskningen vid avdelningen finns på https://liu.se/organisation/liu/itn/kts

Avdelningen erbjuder kurser och är ansvarig för utvecklingen på fem utbildningsprogram, däribland ett treårigt byggingenjörsprogram med en inriktning på det som man brukar benämna husbyggnad och anläggning. Dessutom har vi ett nytt masterprogram inom byggområdet, Digitaliserat byggande, med beräknat första intag av studenter under hösten 2022. Detta program tar sin utgångspunkt i den pågående digitaliseringen och dess möjlighet att skapa hållbara klimatlösningar, effektivisering och utveckling inom branschen, vilket i förlängningen ger hållbart affärsvärde för byggbranschens aktörer. 
Läs mer om forskning och samverkan via LiUs hemsida; https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16595&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16595&rmlang=SE

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

I arbetsuppgifterna för den specifika anställningen ingår undervisning på vårt byggingenjörsprogram och på vårt masterprogram i Digitaliserat byggande, men undervisning på andra program kan också bli aktuellt. I uppgifterna ingår ansvar för att driva kursutveckling och handleda studentarbeten. Undervisningen kommer i första hand att vara inriktad mot kurser relaterade till byggandets digitalisering, vilket inkluderar såväl tekniska som organisatoriska och ekonomiska aspekter av digitaliseringen.

Undervisning sker i huvudsak på svenska men kan även komma att bedrivas på engelska, varför sökande förväntas behärska undervisning på båda dessa språk.

Forskningen inom ramen för anställningen är avsedd att stärka och gärna komplettera avdelningens byggrelaterade forskning. Den sökande förväntas bedriva egen forskning och kunna vara en resurs i forskarutbildningen, delta aktivt i pågående forskningsprojekt, samt genom egna initiativ etablera nya forskningsinriktningar inom våra prioriterade områden. En forskningsprofil med inriktning mot högteknologiskt byggande är meriterande, liksom ett forskningsintresse för byggandets digitalisering. Erfarenhet från byggindustrin är också meriterande. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till samverkan och utveckling inom hela avdelningens verksamhet inom området samhällsbyggnad samt att på sikt bidra med ledning av verksamheten inom enheten Byggteknik.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen och behörighetskrav:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16595&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16595&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilingenjör, bygg

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat