arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i byggteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 18 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vill du vara med och utbilda framtidens ingenjörer och medverka till hållbar utveckling och digitalisering inom byggbranschen? Vi söker dig som är arkitekt eller ingenjör med doktorsexamen och yrkeserfarenhet från husbyggnadsprojektering samt med kunskaper och intresse inom hållbar utveckling och BIM.

Beskrivning

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Byggteknik är ett av institutionens fyra ämnen. Vid ämnet bedrivs undervisning för ett av lärosätets största ingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, och dessutom för bland andra fastighetsekonomer. I undervisningen finns en grund i hållbar utveckling/hållbart byggande, Byggnads Information Modellering (BIM) och digitala hjälpmedel i byggprocessen, så som ritverktyg och projekteringsverktyg t.ex. miljödatabaser. Då byggandet står för en avsevärd del av den globala klimatpåverkan finns hos oss en strävan att möta dessa utmaningar, inom så väl grundutbildning som forskning, genom att utbilda studenter inom områden som hållbart byggande, olika aspekter på energi i byggnader, livscykelanalys, cirkulär ekonomi etc.

Forskningen vid ämnet befinner sig i en tillväxtfas och fokuserar på olika aspekter kring hållbart byggande, främst inom träbyggande, inom Pro2Be, https://www.kau.se/pro2be. Institutionens forskning bedrivs i hög grad i samverkan med näringslivet, så väl regionalt som nationellt.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor vid ämnet byggteknik deltar du i planering, genomförande och utveckling av undervisningen inom högskoleingenjörsprogrammet. Du bidrar till att utveckla kurser på avancerad nivå och är kursexaminator inom ämnet. Utöver undervisningsuppgifter förväntas du medverka till den pågående forskningsuppbyggnaden vid institutionen och aktivt söka extern finansiering för att kunna initiera och bedriva nya forskningsprojekt.

Undervisning som är aktuell är i första hand i grundläggande byggteknik, byggnads- och samhällsplanering samt byggnadsprojektering med datorstöd och hållbart byggande. Du kommer att ansvara för att driva utvecklingen av undervisningen inom digitaliseringen tillsammans med övriga lärarlaget. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram. Undervisning sker på svenska.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i byggteknik är den som visat pedagogisk skicklighet och som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i arkitektur eller byggteknik eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen, samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av ansökningar kommer lika vikt att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga.

Särskild vikt kommer att läggas vid:


- Praktisk yrkeserfarenhet av och goda kunskaper inom husbyggnadsprojektering med datorstöd (BIM)
- Goda kunskaper i byggnads- och samhällsplanering,
- Goda kunskaper om modern svensk byggteknik och styrande lagar och regler
- Forskningserfarenhet inom hållbart byggande, tex aspekter som materialval, livscykelanalyser, samhällsplanering eller forskningserfarenhet inom BIM.
- God förmåga att undervisa på svenska
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet

Meriterande för anställningen är:


- Kunskaper i programvaror som är vanligt förekommande i projektering
- Kunskaper inom hållbart byggande
- Breda ämneskunskaper inom byggteknikområdet
- Dokumenterad erfarenhet att söka och erhålla externa forskningsmedel.

Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna, så som god samarbetsförmåga, god förmåga att kommunicera muntligt så väl som skriftligt med studenter och kollegor, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. 

Läs annonsen i sin helhet: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 2021-08-22

 

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön, individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning