arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Byggteknik inriktning mot samhällsplanering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 april

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Kunskapsområdet allmänt
Högskolan Dalarna erbjuder idag tre utbildningsprogram inom ämnet byggteknik - bygg- och samhällsplanerare 180hp, byggteknik - högskoleingenjör 180hp samt byggteknik – förvaltning och produktion 120hp samt samverkar med ämnet energiteknik i magisterprogrammet energieffektivt byggande 60 hp. Intresset för samhällsbyggnad har ökat de senaste åren och vi har nu ca 200 studenter inom ämnet Byggtekniks program och kurser i övrigt. Läs gärna mer om utbildningarna och kursutbudet på https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/bygg--och-samhallsplanerarprogrammet/

Din arbetsdag som universitetslektor

Som lektor i byggteknik kommer du att arbeta med undervisning, forskning och samverkan kopplat till bygg-och samhällsplanerarprogrammet och forskningsområdet hållbar samhällsplanering. Arbetet innebär planering och genomförande av kurser inom ditt kompetensområde, vilket omfattar bland annat fysisk planering, regional planering, stadsbyggnad och arkitektur samt flera angränsande områden som transportplanering, hållbar utveckling och urban och regional analys. Flera av planeringskurserna är projektbaserade med inslag av samverkan med kommuner och andra aktörer samt fältbesök, studieresor och ett utforskande och kombinerat analytiskt och designbaserat arbetssätt i lärandet. Utbildningen leder till en teknologie kandidatexamen, vilket i det här fallet innebär en tvärvetenskaplig kombination av samhällsvetenskap, teknik och arkitektonisk kunskap med särskild koppling till resurseffektiv byggd miljö.

Som forskarutbildad kommer du utöver undervisningen att fungera som handledare och examinator på examensarbeten för byggtekniks 3-åriga program och magisterprogram. Ansvarsuppdrag som programansvar kan också vara aktuellt. Del av anställningen kan ägnas åt forskning samt handledning av doktorander. Vår ambition är att bedriva utbildning i nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn och att studenterna under sin utbildning ska komma i kontakt med många verkliga projekt. Organiserat samarbete med branschen bedrivs bland annat genom branschorganisationen Byggdialog Dalarna men lärares personliga kontakter och erfarenheter är också viktiga för att ge undervisningen branschanknytning. Vi har också nära kopplingar mellan undervisningen och den forskning som bedrivs.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs:


- Doktorsexamen inom samhällsplanering och fysisk planering, stadsbyggnad, arkitektur eller närliggande ämne som bedöms relevant för anställningen
- Förmåga att undervisa på svenska

Det är meriterande om:


- Du har tidigare erfarenhet av att planera och bedriva undervisning vid universitet eller högskola inom samhällsplanering eller närliggande kunskapsområden.
- Du har erfarenhet av forskning och/eller tidigare yrkeserfarenhet av praktiskt arbete inom samhällsplaneringsfältet, arkitektur eller motsvarande närliggande kunskapsområde, i synnerhet svensk fysisk planering och samhällsplanering av städer och regioner. 
- Du har egna pågående eller nyligen avslutade forsknings- eller utvecklingsprojekt i din meritportfölj där du har sökt och erhållit medel för din forskning och där du själv är projektansvarig.

För denna anställlning krävs även att du är intresserad av att fortsätta bedriva och utveckla forskning hos Högskolan Dalarna om samhällsplanering och hållbar samhällsbyggnad. Du vill vidareförmedla dina kunskaper och erfarenheter och du har god organisationsförmåga. Du kan arbeta självständigt och ta ansvar för kvalitet och resultat samtidigt som du tycker om att samarbeta med andra och kan se till helheten. Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, 50 - 100 %, med tillträde enligt överenskommelse.  Placeringsort för anställningen är Borlänge vid Institutionen Teknik och Data/IT , ämnesenhet byggteknik. 

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2021-04-30
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat