arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i byggteknik inriktning byggprocesser

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor med fokus på byggproduktion.

Välkommen att vara en del av en inspirerande och modern miljö vid Högskolan i Halmstad!

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH) är en av Högskolans fyra akademier och tjänsten är placerad vid avdelningen för bygg- och energiteknik inom FIH. Inom avdelningen bedrivs undervisning och forskning inom området bygg och energi. Vi utbildar byggingenjörer, bygg- och fastighetsekonomer, energiingenjörer och hösten 2019 så startade dessutom masterprogrammet ”Energismart innovation i byggd miljö”.

Forskningen inom byggteknik behandlar ledning och organisation av byggprocesser, gröna affärsmodeller, digitalisering, innovationsspridning och ledning, betongstrukturer och hållbart byggande nationellt och i utvecklingsländer. En forskningsanknytning till ett av högskolans profilområden Smarta städer och samhällen är under utveckling. Inom Energiteknik bedrivs forskning främst inom Fjärrvärme och Vindkraft och forskning som tydligare knyter samman energi- och byggteknik är ett utvecklingsområde för avdelningen.

https://www.hh.se/om-hogskolan/akademier/akademin-for-foretagande-innovation-och-hallbarhet.html

Arbetsuppgifter


Anställningen som universitetslektor avser undervisning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. På Högskolan i Halmstad finns ambitionen att det skall vara ett snitt på 60 % undervisning och 40 % forskning över hela högskolan. Avseende undervisning hänför sig arbetsuppgifterna i första hand till utveckling av kurser samt undervisning på grund- och avancerad nivå inom byggproduktion och energisystem på akademins kurser inom byggområdet och närliggande teknikområden. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska.

Forskningsmässigt ska tjänsten ska kopplas till pågående bygginnovationsforskning samt byggtekniks nuvarande forskning samt befintliga forskarutbildningsrättigheter inom Innovationsvetenskap. Det finns stora möjligheter att vara med och bygga upp forskningen med fokus på byggandets utveckling och avsikten är att forskningen kan knytas till ett av högskolans två profilområden: "Smarta städer och samhällen". Forskningserfarenhet om offentliga organisationers påverkan på innovation i byggande är meriterande. Tjänsten kommer innebära att man söker externa forskningsmedel och ett engagemang i den samverkan som vi utvecklar med vår omvärld. Att följa utvecklingen inom ämnesområdet utgör också en arbetsuppgift, liksom deltagande i arbetet med grundutbildningens forskningsförankring och internationalisering.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer


Bred kompetens inom ämnesområdet byggteknik, med en bakgrund som civilingenjör inom samhällsbyggnadssektorn eller motsvarande. I undervisning i byggproduktion är kunskaper och erfarenhet av undervisning av kontraktsjuridik, arbetsrätt och offentligrätt i relation till byggande speciellt meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Även sökande som ännu ej disputerat men som har ett planerat disputationsdatum och som kommer att disputera senast 220531 är välkomna att söka. I de fall behöver ett intyg gällande den planerade disputationen från exempelvis huvudhandledare bifogas ansökningshandlingarna.

För anställning som universitetslektor på Högskolan i Halmstad krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik, att den sökande på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper alternativt att hen förbinder sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder


”Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en universitetslektor.” (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet har Högskolan i Halmstad beslutat om följande bedömningsgrunder för anställningen som lektor:

- Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet
- Förmåga att samverka med omgivande samhälle

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (pdf) paket, vart och ett innehållande:

- En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande har
- En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
- En fullständig publikationslista. En redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:
a) Vetenskaplig skicklighet
b) Pedagogisk skicklighet
c) Samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet
d) Samverka med omgivande samhälle
- Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

Övrigt 
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning. Ange därför ditt löneanspråk när du söker tjänsten.

https://hh.varbi.com/center/tool/position/434409/edit/tab:1/hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 20220701 Tillsvidareanställning