arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i byggnadsteknik

 • Ort

  Gävle

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  26 februari

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. HIG-STÖD 2019/31 registrator@hig.se

Om jobbet

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 400 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 700 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor.

ARBETSUPPGIFTER

Högskolan i Gävle söker en universitetslektor i byggnadsteknik. I anställningen ingår i första hand undervisning samt kursansvar inom ämnet byggnadsteknik, med särskild inriktning mot byggnadskonstruktion inom byggnadsingenjörsprogrammet.
Därtill förväntas den sökande bidra till kursutveckling på avancerad nivå, samt handledning och examination av examensarbeten.

Utöver detta förväntas den sökande även kunna undervisa i andra områden inom ämnet byggnadsteknik t ex byggnadsmaterial, husbyggnadsteknik, byggprocessen - projektering produktion och byggbestämmelser, byggnadsakustik och brand.

I anställning ingår i mån av medel möjligheter att bedriva forskning om byggnadstekniska aspekter inom forskningsprofilen Byggd Miljö.

Anställningen är tillsvidare, omfattning heltid, tillträde snarast. Tjänsteställe är Gävle.

KVALIFIKATIONER

För att vara behörig att anställas som universitetslektor ska den sökande dels ha visat pedagogisk skicklighet, dels ha avlagt doktorsexamen inom byggnadsteknik eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig. För att bli anställd som universitetslektor ska den sökande, utifrån följande bedömningsgrunder, ha:
- En vetenskaplig produktion som omfattar mer än den som låg till grund för doktorsexamen.
- Erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §).

Vidare är det ett krav att den sökande har erfarenhet av yrkesverksamhet inom byggbranschen i byggnadskonstruktion.

Meriterande är att den sökande tidigare har undervisat inom ämnet på högskolenivå, både inom campus- och distanskurser. Samarbeten med företag och offentlig verksamhet, samt kunskap om samspelet mellan teknik och samhälle är meriterande. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga.

ÖVRIGT

Välkommen med din ansökan märkt med HIG-STÖD 2019/31 senast den 26 februari 2019. Ansökan skickas till registrator@hig.se eller Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle.

Ansökan skall innefatta nedanstående handlingar vilka bifogas per mejl alternativt skickas i tre exemplar i tre identiska paket per vanlig post:

1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar
och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som
åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. (Sänds i pappersform i tre exemplar i tre identiska
paket).

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga
personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktpersoner

Ulf Larsson

026-64 87 91

ulf@hig.se


Bengt Eriksson

070-695 60 12


Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. registrator@hig.se