arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  28 augusti

Om jobbet

Beskrivning
Vi söker en lektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi gärna med fokus på växter och vegetation i ett forskningsområde som kompletterar den forskning som bedrivs inom NRRV vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

I anställningen som universitetslektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi ingår undervisning och forskning. Arbetsuppgifterna inom undervisning omfattar främst undervisning på våra biologikurser på grundnivå, inom fördjupningskurser samt relevanta kurser på mastersnivå som t.ex. naturvårdsbiologi, evolutionsbiologi och landskapsekologi. Ytterligare undervisning inom lärarutbildning eller andra kurser inom biologiprogrammet kan komma i fråga.

I anställningen ingår också egen forskning som förväntas att komplettera den forskning som idag bedrivs inom biologiämnet, samt att handleda framtida doktorander inom ämnesområdet. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade forskningsprojekt i samarbete med forskare inom forskargruppen ”Naturresurs rinnande vatten”. Möjlighet finns också att samarbeta med den didaktiska forskargruppen SMEER.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i biologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi med inriktning landskapsekologi, alternativt har motsvarande

vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i svenska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, genomför en plan att aktivt inhämta dessa språkkunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av sökande till anställningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att vägas lika mycket. Bedömningen skall baseras på de bedömningsgrunder som anges i HF 4 kap § 4.

Särskild vikt kommer att fästas vid:


- omfattande och dokumenterad forskningsskicklighet med specialisering mot landskapsekologi, gärna med fokus på växter och vegetation.
- omfattande och dokumenterad pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

Stor vikt kommer att fästas vid:


- framgång i att erhålla externa forskningsmedel, gärna av större dignitet.
- kompetens inom geografiska informationssystem (GIS).
- hur väl den sökandes forskning kompletterar forskargruppens befintliga forskningskompetens, till exempel genom nya metoder och kompetensområden. Prioritet ges efter kompetensens omfång, djup och aktualitet.
- förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras initiativ.
- god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig och undervisa på svenska och engelska.

Vikt kommer att fästas vid:


- erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
- förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
- omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom ämnet.
- handledarerfarenhet från forskarutbildning.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet biologi.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Tillsvidareanställning