arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i bioinformatik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker dig som är forskare inom bioinformatik med medicinsk inriktning som vill vara med och utveckla fakultetens bioinformatiksatsning bland annat med  mål att bygga upp en bioinformatikinfrastruktur vid Medicinska  fakulteten.

Sista ansökningsdag 2020-12-03.

Arbetsuppgifter

Denna anställning är del i en central satsning inom Medicinska fakulteten på området bioinformatik inom medicinsk forskning. Anställningen innebär dels att leda och utveckla egen forskning inom området, dels ett fakultetsgemensamt uppdrag innefattandes såväl samordning och tillgängliggörande av infrastruktur inom bioinformatik för medicinsk forskning, som utbildning/undervisning inom bioinformatik, vid Medicinska fakulteten.

I arbetsuppgifterna ingår således att leda forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom bioinformatik. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå i bioinformatik inom program och på fristående kurser. Undervisningen kommer ofta att ske på engelska, men kan även ibland genomföras på svenska. Administrativa uppgifter och uppdrag inom Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp.

Ledning av verksamhet för samordning och tillgängliggörande av bioinformatik inom fakulteten ingår. Detta innefattar att identifiera organisationsformer och driva utveckling som bidrar till uppbyggnad, utveckling och ledning av en bioinformatikinfrastruktur vid fakulteten. Vidare ingår att initiera workshops och motsvarande på området, identifiera behov av metodutveckling inom bioinformatik samt samordna ansökningar för att bygga ut bioinformatikinfrastruktur. Lektorn förväntas arbeta fakultetsöverskridande och nationellt.

Den bioinformatiska inriktningen är fri, men bör ha synergi med befintlig forskning på fakulteten. Exempelvis får analysen med fördel leda till ökad förståelse av de system som studeras, eller bryta mark mot nya men närliggande studieområden.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Umeå. Anställning kommer att organisatoriskt tillhöra en institution vid den Medicinska fakulteten. Institutionsplacering avgörs av arbetsgivaren i samband med anställning, med sökandes egna önskemål som vägledning utifrån mest lämpliga placering för den egna forskningen. I de fakultetsgemensamma uppgifterna i anställningen kommer lektorn att arbeta i nära dialog med, och på uppdrag av, fakultetens forskningsberedande organisation.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Sökande som inte talar svenska, förväntas tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod, för att t.ex. kunna delta i administrativ utbildningsplanering inom fakulteten samt ge basal undervisning på svenska.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, ha viss erfarenhet av att handleda doktorander och postdoktorer, samt kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom bioinformatik på det medicinska området.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet bioinformatik.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet viktas högst (3), därefter viktas pedagogisk skicklighet (1). Därutöver beaktas graden av administrativ skicklighet, och skicklighet att leda personal och verksamhet.

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

För fullständig annons se umu.se

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2020-12-03. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning