arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i beräkningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 augusti

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom forskning och alla nivåer av högre utbildning.

Idag har institutionen ca 280 anställda, varav 120 forskare och lärare och 110 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom ett spektrum av områden inom datavetenskap, informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Mer än 4000 studenter tar varje år en eller flera kurser som institutionen erbjuder.

Anställningen är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Som en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap har forskningen och utbildningen en unik bredd med omfattande aktiviteter inom områden som matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig mjukvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Avdelningen spelar också en nyckelroll i utvecklingen av nya tillväxtområden på institutionen, som data science, data engineering och artificiell intelligens, samt deltar i flera universitetsövergripande och nationella initiativ så som det strategiska e-vetenskapliga forskningsområdet eSSENCE, centrum för interdisciplinär matematik, och Science for Life Laboratory.  Institutionen är värd för UPPMAX som driver och utvecklar Uppsala universitets beräkningsinfrastruktur för forskning, där flera av avdelningens forskare har strategiska nyckelpositioner. 

 

Beskrivning av anställningens ämnesområde:


Med denna anställning planerar vi att stärka kompetensen inom distribuerade, parallella och dataintensiva beräkningar och deras tillämpningar. Exempel på forskning som bedrivs vid avdelningen idag inkluderar utveckling av nya programmeringsmodeller och ramverk för taskbaserad parallellism, federerad maskininlärning, nya ramverk och modeller för distribuerad, molnbaserad analys av strömmande data, storskalig parallell numerisk linjär algebra, optimering och simulering med tillämpningar inom bland annat beräkningskemi, systembiologi, genetik, och fluidmekanik.

Visionen vid avdelningen är en dynamisk miljö där system- och programmeringsaspekter nära datavetenskapen blandas med förbättring av beräkningsmetoder nära den tillämpade matematiken. Forskningen vid avdelningen motiveras ofta av ett intresse för den vetenskapliga tillämpningen och för hur matematiska modeller kan (om)formuleras för att möjliggöra skalbara beräkningar. Vi ser därför gärna erfarenhet av interdisciplinära samarbeten och samarbeten med industrin.

 

Arbetsuppgifter:


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning inom beräkningsvetenskap på grund- och avancerad nivå, speciellt undervisning inom distribuerade, parallella och data-intensiva beräkningar. Kandidaten förväntas bidra till utvecklingen av forskningen inom storskaliga vetenskapliga beräkningar (vilket inkluderar behandling av stora datamängder), samt bidra till relevanta delar av utbildningen inom masterprogrammen i tillämpad beräkningsvetenskap och i dataanalys, där avdelningen för beräkningsvetenskap idag ansvarar för följande kurser inom området för denna tjänst: Data Engineering I (datormoln, big data, DevOps),  Data Engineering II (datormoln, strömmande data, distribuerad maskininlärning), Acceleratorbaserad programmering, Distribuerade och parallella beräkningar, Högprestandaberäkningar och Programmering och software carpentry i Python.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom beräkningsvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

 

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

 

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

 

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

 

Upplysningar om anställningen lämnas av Gunilla Kreiss, föreståndare för

avdelningen för beräkningsvetenskap, mailto:gunilla.kreiss@it.uu.se och Elisabeth Larsson,

programansvarig professor för forskningsprogrammet tillämpad beräkningsvetenskap, mailto:elisabeth.larsson@it.uu.se.

 

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast möjligt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning


Välkommen med din ansökan senast den 17 oktober 2022, UFV-PA 2022/2493.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast möjligt Tillsvidareanställning