arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i barn och ungdomsvetenskap

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution 
På institutionen utbildas förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Fördjupningsämnena barndom och lärande och fritidspedagogik innebär studier i barndom och yngre barns utbildning, lärande och levnadsvillkor i bred bemärkelse. Kvalitet, genusaspekter, forskningsbaserat lärande, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för barndomens utbildningsinstitutioner och dess förutsättningar är områden vi arbetar aktivt med i både utbildning och forskning. På institutionen bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom utbildningsvetenskap med särskilt fokus på frågor om barndom, didaktik i förskola och pedagogisk teori. Vid institutionen finns två forskargrupper, Childhood and Education (ChEd) och Philosophical Studies of Education (PSE) som samordnar stora delar av institutionens forskningsverksamhet. Hösten 2020 startar också en tvåårig internationell masterutbildning i Educational Theory vid institutionen.

Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningens primära arbetsuppgifter består av kursansvar, undervisning, handledning, examination, och administration inom institutionens utbildningar samt av kurs- och ämnesutveckling. I anställningen ingår också samverkan med det omgivande samhället. I anställningen ingår att aktivt bidra till utvecklingen av institutionens forskning, program och kurser och att bedriva forskning inom det egna forskningsfältet. VFU-uppdrag (verksamhetsförlagd utbildning) kan komma att ingå. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma ifråga efterhand som verksamheten på institutionen utvecklas.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:
 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom barn- och ungdomsvetenskap eller motsvarande för anställningen relevant ämne
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • dokumenterad erfarenhet av forskning inom ett eller flera av institutionens forskningsområden
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom universitet/högskola
 • god samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 • vana vid att undervisa på engelska
 • dokumenterad erfarenhet inom det barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsområdet och/eller forskning om yngre barns utbildning
 • lärarexamen eller förskollärarexamen

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar


Prefekt Peter Lilja, peter.lilja@mau.se,
Biträdande prefekt Ann-Sofie Almquist, ann-sofie.almquist@mau.se,
Forskningsledare Johan Dahlbeck, johan.dahlbeck@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Övrigt

Anställningen är tillsvidare omfattande 100%. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Se annons i sin helhet på www.mau.se