arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i barn och ungdomsvetenskap, minst en

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  28 november

Om jobbet

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

På institutionen utbildas förskollärare och grundlärare mot fritidshem. Anställningen riktar sig såväl mot utbildningen av grundlärare mot fritidshem som mot förskollärarutbildningen. Fördjupningsämnet barndom och lärande innebär studier i barndom och yngre barns lärande och levnadsvillkor. Kvalitet, genusaspekter, forskningsbaserat lärande, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för verksamheten och dess förutsättningar är områden vi arbetar aktivt med i både utbildning och forskning. På institutionen bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom området utbildningsvetenskap.

Innehåll och arbetsuppgifter

Anställningens primära arbetsuppgifter består av handledning och examination av examensarbeten, kursansvar, undervisning, basgruppshandledning och administration inom institutionens fördjupningsämne samt av kurs- och ämnesutveckling. I anställningen ingår utveckling av forskning, program och kurser och även att bedriva forskning inom området. Även andra arbetsuppgifter kan komma ifråga efterhand som verksamheten på institutionen utvecklas.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
3. dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

1. dokumenterat god samarbetsförmåga
2. dokumenterad erfarenhet av undervisning/handledning/basgruppshandledning/examination inom förskollärarutbildning eller grundlärarutbildning inriktning mot fritidshem.
3. dokumenterad erfarenhet av undervisning inom genusvetenskap.
4. genomgångna högskolepedagogiska kurser om minst 7,5 högskolepoäng
5. erfarenhet av uppdragsutbildning med inriktning mot förskola och skola

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prefekt Annika Rosén, annika.rosén@mau.se,
Biträdande prefekt Ann-Sofie Almquist, ann-sofie.almquist@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-11-28.

Ansökan skall innehålla:

1. Undertecknad meritförteckning
2. Vidimerade betygskopior
3. Pedagogisk avsiktsförklaring
4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar
(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2018/247, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2018/247.

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning omfattande 50-100% under 12 månader.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2019-02-01 eller enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!