arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  15 juli

Om jobbet

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-07-15.

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv, där kritiska perspektiv läggs på hur barndom och ungdom formuleras och vilka konsekvenser detta får. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning och undervisning inom ämnet på grund- och avancerad nivå. Tjänsten har en orientering mot kurser inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem samt undervisning i kursen Sociala relationer i skolan. Tjänsten innebär att vara del av utvecklingen av grundlärarprogrammet. Även andra kurser på grundnivå och avancerad nivå kan vara aktuellt. Den anställde ska även bidra till institutionens samverkan med det omgivande samhället. Administrativa ansvarsuppgifter inom avdelningen och institutionens verksamhet kan också bli aktuella.

Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom en disciplin eller tvärvetenskapligt ämne samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning och undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde.

Särskild vikt fästes vid forskning inom något eller flera av områdena: barndom, ungdom, barns och ungas fritid, liksom barns och ungas vardagsliv och lärande i fritidshem och skola.

Stor vikt fästs vid:


· Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

· Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

· Administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.

· Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs även vid erfarenhet av undervisning på grundlärarprogram.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Rickard Jonsson, tfn 072 1474136, rickard.jonsson@buv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, johan.magneli@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat