arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Barn- och ungdomsvetenskap (vikariat)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 april

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-06-01.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 140 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv, där kritiska perspektiv läggs på hur barndom och ungdom formuleras och vilka konsekvenser detta får. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt administration.

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av seminarieundervisning, uppsatshandledning och annan undervisning i kurser som institutionen ger inom ramen för Stockholm universitets olika lärarprogram. Den huvudsakliga inriktningen på dessa kurser är sociala relationer i skolan och undervisning inom grundlärarprogrammet mot fritidshem. Även arbete inom andra kurser på institutionen kan vara aktuella. Arbete med examinationer och till kurserna hörande administration ingår även som en del av tjänsten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska och det är viktigt att den som anställs kan uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

Särskild vikt fästes vid forskning inom något eller flera av områdena barndom, ungdom, fritidshem, barnkultur samt barn eller ungas sociala relationer, livsvillkor, eller vardagsliv.

Stor vikt fästs vid

 • Administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta med lärarkollegor, teknisk administrativ personal och forskare.
 • Erfarenhet av undervisning på lärarutbildning.
 • Erfarenhet av uppsatshandledning.
 • Administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad från 2022-08-01 till 2023-02-03.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Rickard Jonsson, rickard.jonsson@buv.su.se, tfn 08-12076200, eller studierektor Linnéa Holmberg, linnea.holmberg@buv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat