arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskola

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 februari

 • Sök jobbet senast

  9 april

Om jobbet

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-04-09.

Ämne/ämnesbeskrivning
Förskoledidaktik. Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik.
Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer barns utveckling, lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll såsom matematik och naturvetenskap. Här har även språk, lek och omsorg en central roll. Förskoledidaktik behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns utveckling och lärande som faller inom ramen för förskollärarprofessionen. Stor vikt läggs vid etiska och estetiska förhållningssätt. Dokumentation, utvärdering och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktik. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar barns lärprocesser och villkor i förskolan historiskt och i nutid.  

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att inom området bedriva forskning och undervisning med inriktning mot förskola på grundnivå och avancerad nivå samt viss medverkan i forskarutbildning. I arbetet ingår även att aktivt bidra till utvecklingen av förskollärarprogrammet och påbyggnader på avancerad nivå. Administrativa ansvarsuppgifter inom den vidare ram som Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder, kan också bli aktuella.

Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i förskoledidaktik, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, psykologi, historia, sociologi eller närliggande ämne, eller har motsvarande tvärvetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder

Högskolepedagogisk utbildning
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning och undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.
Stor vikt fästs vid:
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.
 • Att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Vikt fästs även vid erfarenhet av arbete i förskola samt förskollärarexamen.
Meriterande är:

Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!