arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap - skola eller fritidshem

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Sista ansökningsdag: 2019-01-09.

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning barn och unga i skola eller fritidshem.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, fritidshem, förskola, barnkultur och fritidspedagogik. Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med inriktning mot barn och ungdomars levnadsvillkor och socialisation historiskt och i nutid. Barn och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen. Fokus riktas särskilt mot barns och ungas perspektiv och sätt att förhandla och agera.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att, inom ämnet, bedriva forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå samt viss medverkan i forskarutbildningen. Tjänsten har en orientering mot kurser inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Den anställde ska även bidra till institutionens samverkan med det omgivande samhället. Administrativa ansvarsuppgifter inom avdelningen och institutionens verksamhet kan också bli aktuella.Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom tvärvetenskapligt ämne eller en disciplin samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning och undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Särskild vikt fästs vid forskning inom något eller flera av områdena; barndom, ungdom, barns och ungas fritid, liksom barns och ungas vardagsliv och lärande i skola och/eller fritidshem.

Stor vikt fästs vid

 • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.
 • Att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Vikt fästs även vid erfarenhet av undervisning på grundlärarprogram.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!